Tuesday, August 14, 2018

Bộ môn Chính trị – Pháp luật

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN CHÍNH TRỊ - MÁC - LÊNIN Trưởng Khoa ThS. Phạm Tùng Đông   Bộ môn Pháp luật: 1. ThS. Phạm Tùng Đông   ...

BÀI VIẾT MỚI

Thời khóa biểu tuần 2 kỳ I năm học 2018-2019

Thời khóa biểu tuần 2 kỳ I năm học 2018-2019, tải tại đây

Đoàn xúc tiến thương mại Hàn Quốc thăm quan và làm việc với Nhà...

Chiều ngày 8/8/2018 Đoàn Hàn Quốc do ông Tak Viện trưởng viện xúc tiến công nghiệp Hàn Quốc sang thăm trường, mục đích của...

Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc tổ chức hướng nghiệp cho các em...

Hôm nay ngày 8/8/2018, tại Hội trường lớn trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc tổ chức hướng nghiệp học nghề cho các e...

Mục tiêu chất lượng năm học 2018-2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC           Địa chỉ: Phường Minh Thành – thị xã Quảng...

Chính sách chất lượng

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC Địa chỉ: Phường Minh Thành – thị xã Quảng Yên – tỉnh Quảng...