Tuesday, October 16, 2018

Chương trình tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích vận động và...

          Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân Việt Nam. Thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2018...

BÀI VIẾT MỚI

Chương trình tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích vận động và...

          Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân Việt Nam. Thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2018...

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, an toàn giao thông và phòng...

Việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh ngay từ khi còn trên ghế nhà trường không chỉ tạo nền...

Tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 về...

Đây là một trong các nội dung của Kế hoạch số 85-KH/TU vừa được Ban Thường vụ Thị uỷ ban hành ngày 20/8/2018 về...

Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của hàng triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào năm học mới, sáng ngày 05/9/2018, Trường...

Tuyên truyền sức khỏe giới tính cho nữ cán bộ viên chức và học...

Hôm nay, ngày 29 tháng 8 năm 2018 tại Hội trường lớn trường cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, Công đoàn Nhà trường cùng...