HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y CHI UỶ, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y 
CHI UỶ, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022

Sáng ngày 6/2, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định chuẩn y Chi uỷ, Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Thanh Lâm – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Ngọc Thuỵ – Phó bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Dương Trung Hiếu – Phó bí thư Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn Trường, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn thanh niên, cùng các đồng chí chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư 7 chi bộ đã trúng cử nhiệm kỳ 2020-2022 được chuẩn y.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy Trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc, đồng chí Phan Thanh Lâm – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó hiệu trưởng nhà trường ghi nhận, đánh giá cao các Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Đảng uỷ nhà trường. Đồng chí Bí thư khẳng định, việc lựa chọn và bầu ra 7 ban Chi uỷ cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi uỷ viên đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, các đồng chí trúng cử là các đồng chí tiêu biểu của Chi bộ, tiên phong, gương mẫu đủ điều kiện để lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Phan Thanh Lâm nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm cao và được Ban Thường vụ tín nhiệm, chuẩn y vào các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư và Chi uỷ viên. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư quán triệt, giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành khoá mới 2020-2022; có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chi uỷ viên và đảng viên, đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ; triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đã đề ra. Giao Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ và các đồng chí đảng uỷ viên theo dõi nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi uỷ, chi bộ và các quy chế làm việc của chi bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thuỷ – Bí thư Chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2022, thay mặt các đồng chí được chuẩn y vào các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư và Chi uỷ viên, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy nhà trường đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Bùi Thị Thuỷ nhận thức sâu sắc rằng: đây vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm to lớn mà Đảng ủy Trường tin tưởng giao cho. Và xin hứa sẽ kế thừa những kinh nghiệm quý báu, truyền thống tốt đẹp của các thế hệ trước, tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương cùng giúp đỡ nhau phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, để góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn là tổ chức Đảng đạt trong sạch – vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị