Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bo dam, máy bộ đàm, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

 Ho Chi Minh
Kiem dinh 1studylinkhoc tieng anh

Tìm kiếm

Liên kết website

    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

Học tâp, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng

Email In PDF.

Sáng ngày 10/8/2017, Trường cao đẳng Nông lâm Đông Bắc tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung Ương Đảng khoá XII”.

 Dự hội nghị có TS. Phan Thanh Lâm – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban chấp hành đảng ủy, các đồng chí là Bí thư, phó bí thư các chi bộ, cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường.

Toàn cảnh Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phan Thanh Lâm – Bí thư Đảng ủy nhà trường quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

 

Đ/c Phan Thanh Lâm - Bí thư Đảng bộ nhà trường phổ biến quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Lâm - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) là tiền đề quan trọng, vì vậy từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của đơn vị và chi bộ mình. Muốn vậy, từng chi bộ đảng phải xây dựng chương trình trọng tâm, xác định lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các đồng chí đảng viên để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5”.

 

 

...................................
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
............................................................................
 

55 NĂM PHÁT TRIỂN

CaoDang
banner_dangki

Tư vấn - hỗ trợ trực tuyến

  online
Tư vấn 1     Tư vấn 2 Tư vấn 3