Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bo dam, máy bộ đàm, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

 Ho Chi Minh
Kiem dinh 1studylinkhoc tieng anh

Tìm kiếm

Liên kết website

    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng ban - Trung tâm

Trung Tâm Đào tạo nghề và Hướng nghiệp

Email In PDF.
Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Đào tạo nghề và Hướng nghiệp

Số lượng: 03 cán bộ, nhân viên

MacThiNguyen
Giám Đốc
CN.Mạc Thị Nguyên

 

 
 

Danh sách cán bộ nhân viên

1.  - Giám đốc: CN.  Mạc Thị Nguyên   

2.Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hà

3. CN. Nguyễn Nam Cường

 

Chức năng và nhiệm vụ:

1. Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo nghề cho nông dân, trung cấp nghề và cao đẳng nghề. Phối hợp với phòng đào tạo và ban chỉ đạo tuyển sinh của trường tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng.
2. Quản lý hồ sơ đầu vào, đầu ra, kết quả học tập rèn luyện của học sinh sinh viên học nghề (bao gồm sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề).
3. Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh sinh viên học nghề.
4. Soạn thảo các hợp đồng, biên bản nghiệm thu, lập dự toán chi tiết và các thủ tục hành chính khác liên quan đến đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
5. Lập kế hoạch thời khóa biểu chi tiết cho tất cả các lớp đào tạo nghề (sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề), phối hợp với các khoa, phòng đào tạo, trạm THTT Uông Bí để bố trí giảng viên dạy nghề tránh trường hợp trùng lặp giáo viên dạy nghề và dạy chuyên nghiệp, theo dõi, tổng hợp khối lượng giảng dạy của giáo viên dạy nghề.
6. Báo cáo đánh giá chất lượng và hiệu quả kinh tế về đào tạo nghề nói chung.
7. Thường xuyên cập nhập, bổ sung và đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, quản lý các chương trình đào tạo nghề.

8. Thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp, tiếp thị mùa thi hàng năm.

 

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Đào tạo nghề và Hướng nghiệp
Khu Hiệu bộ - Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Km 11 - Minh Thành - Yên Hưng – Quảng Ninh
Điện thoại:
Địa chỉ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

Email In PDF.
Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Tuy
ển sinh và Tư vấn việc làm
Số lượng: 04 cán bộ, nhân viên

long1
Giám Đốc
THs.Nguyễn Đức Long

 

 
 

Danh sách cán bộ nhân viên

1.  - Giám đốc: Ths. Nguyễn Đức Long

2.Chuyên viên: Bùi Quang Tiếp

3. CN. Nguyễn Thế Lương

4. CN. Nguyễn Hữu Tuấn

 

Chức năng và nhiệm vụ:

1. Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo nghề cho nông dân, trung cấp nghề và cao đẳng nghề. Phối hợp với phòng đào tạo và ban chỉ đạo tuyển sinh của trường tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng.
2. Quản lý hồ sơ đầu vào, đầu ra, kết quả học tập rèn luyện của học sinh sinh viên học nghề (bao gồm sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề).
3. Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh sinh viên học nghề.
4. Soạn thảo các hợp đồng, biên bản nghiệm thu, lập dự toán chi tiết và các thủ tục hành chính khác liên quan đến đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
5. Lập kế hoạch thời khóa biểu chi tiết cho tất cả các lớp đào tạo nghề (sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề), phối hợp với các khoa, phòng đào tạo, trạm THTT Uông Bí để bố trí giảng viên dạy nghề tránh trường hợp trùng lặp giáo viên dạy nghề và dạy chuyên nghiệp, theo dõi, tổng hợp khối lượng giảng dạy của giáo viên dạy nghề.
6. Báo cáo đánh giá chất lượng và hiệu quả kinh tế về đào tạo nghề nói chung.
7. Thường xuyên cập nhập, bổ sung và đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, quản lý các chương trình đào tạo nghề.

8. Thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp, tiếp thị mùa thi hàng năm.

 

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Đào tạo nghề và Hướng nghiệp
Khu Hiệu bộ - Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Km 11 - Minh Thành - Yên Hưng – Quảng Ninh
Điện thoại:
Địa chỉ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

Phòng Quản lý thiết bị & đầu tư

Email In PDF.
CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐẦU TƯ
Số lượng: 04 cán bộ, nhân viên
 nguyenthihonghanh
Trưởng phòng
CN.Vũ Thị Hồng Hạnh
 
Đọc thêm...
 

Phòng Tài chính - Kế toán

Email In PDF.
CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Số lượng: 05 cán bộ, nhân viên


mssuyen
Trưởng Phòng
CN.Ngô Thị Minh Uyên

Đọc thêm...
 

Phòng Đào Tạo

Email In PDF.
CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO
Số lượng: 10 cán bộ, nhân viên


VuAnBinh
Trưởng phòng
ThS. Vũ An Bình
Nguyen_Van_Dinh
P.Trưởng phòng
ThS, Nguyễn Văn Dinh


Danh sách cán bộ, nhân viên

1. ThS. Vũ An Bình                       - Trưởng phòng
2. ThS. Nguyễn Văn Dinh             - Phó trưởng phòng
3. Ths. Vũ Việt Hà                         - Giáo viên
4. KS. Đỗ Xuân Hải                       - Chuyên viên
5. CN. Bùi Vũ Thị Hồng Minh         - Chuyên viên
6. CN. Vũ Thị Quyên                     - Chuyên viên
7. ThS. Trần Thị Nga                     - Giáo viên
8. Ths. Đỗ Thị Hạnh                       - Giáo viên
9. CN. Ninh Bá Chình                    - Giáo viên
10. CN Trần Thành Trung             - Chuyên viên
Chức năng nhiệm vụ
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý quá trình đào tạo theo quy chế đào tạo đại tạo và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành  theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

2. Quản lý hồ sơ của học sinh sinh viên chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm đầu vào, đầu ra. Quản lý chương trình đào tạo của các hệ cao đẳng, liên thông, trung cấp chuyên nghiệp.Quản lý các văn bằng chứng chỉ theo quy định của Nhà nước.

3. Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, từng học kỳ, phân bổ số học phần cho từng năm, từng học kỳ sao cho mỗi học kỳ ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi kiểm tra kết thúc các học phần.

4. Xây dựng kế hoạch thời khóa biểu giảng đậy hàng tuần cho tất cả các khoa, các lớp, các hệ đào tạo bậc cao đẳng, liên thông và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ VHVL.

5. Thực hiện chức năng kiểm tra, tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động dạy và học, chất lượng học tập tiến độ thực hiện. Sơ kết, tổng kết từng học kỳ và năm học.

6. Phối hợp với phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, các khoa, tổ bộ môn tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ các kỳ thi tuyển sinh, xét tuyển, thi học kỳ, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, lập hồ sơ theo quy định thông qua hội đồng thi và hiệu trưởng ký cá văn bằng, chứng chỉ chỉ tốt nghiệp.

7.Tham mưu đề xuất cho hiệu trưởng những giải pháp tích cực đẻ chỉ đạo công tác tuyển sinh hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm, liên kết đào tạo trong và ngoài trường với các cơ sở liên kết với trường.

8. Thực hiện đầy đủ và chính xác các công việc về hành chính giáo vụ.

9. Được hiệu trưởng ủy quyền phối hợp với phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng đậy, hướng đẫn thực hành thực tập của giảng viên. Đề xuất với hiệu trưởng các hình thức xử lý vi phạm quy chế đào tạo. Đề xuất hợp đồng giảng viên thỉnh giảng.

10. Thống kê làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

11. Tham mưu cho Hiệu trưởng rà soát kế hoạch giảng dạy của giảng viên, giáo viên trong các khoa, tổ bộ môn để điều chỉnh và bảo đảm tính câm đối về khối lượng giảng dạy. Thống kê khối lượng giảng dạy của giáo viên hàng tháng, đề xuất phương an giải quyết thanh toán tiền vượt giờ,thanh toán các hợp đồng giảng dạy.

12. Chủ động xây dựng kế hoạch và phố hợp với các bộ phận liên quan để tăng cường dự giờ giảng viên

13. Phối hợp với phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo phong trào tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, thi học sinh giỏi hàng năm.

14. Quản lý các giảng đường, sắp xếp lịch học tập, quản lý và phục vụ phòng chờ của giảng viên, điều hành giời lên lớp từng tiết học theo chuông báo.

15. Theo dõi và thực hiện việc xét cấp học bổng khuyến khích, chế độ trợ cấp xã hội cho học sinh sinh viên chuyên nghiệp hệ chính quy.

16. Trưởng phòng đào tạo và phó trưởng phòng đào tạo do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ hiện hành của Nhà nước.

17. Trưởng phòng đào tạo chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức thực hiện những nhiệm vụ được giao, phân công trách nhiệm cho trưởng phòng và các nhân viên của phòng, đề xuất bổ sung nhân lực, điều kiện làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao, quản lý văn bằng chứng chỉ, đổi mới và ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý kế hoạch và đào tạo.

18. Trưởng phòng đào tạo hoặc phó trưởng phòng đào tạo ủy viên thường trực hội đồng tuyển sinh, hội đồng thi tốt nghiệp, có trách nhiệm tham mưu giúp hiệu trưởng thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp hàng năm.

19. Cán bộ quản lý và giảng viên thuộc phòng đào tạo là giảng viên kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham gia giảng dạy theo quy định của Nhà nước về công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp hàng năm.

Địa chỉ liên hệ
Phòng 107 tầng 1 khu Hiệu Bộ - Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Km 11 - Minh Thành - Yên Hưng – Quảng Ninh
Điên thoại:0333873393
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afcdongbac/public_html/templates/cdnl_db_home/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afcdongbac/public_html/templates/cdnl_db_home/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afcdongbac/public_html/templates/cdnl_db_home/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afcdongbac/public_html/templates/cdnl_db_home/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afcdongbac/public_html/templates/cdnl_db_home/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afcdongbac/public_html/templates/cdnl_db_home/html/pagination.php on line 133
Trang 2 of 3

55 NĂM PHÁT TRIỂN

CaoDang
banner_dangki

Tư vấn - hỗ trợ trực tuyến

  online
Tư vấn 1     Tư vấn 2 Tư vấn 3