Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bo dam, máy bộ đàm, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

 Ho Chi Minh
Kiem dinh 1studylinkhoc tieng anh

Tìm kiếm

Liên kết website

    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

KẾ TOÁN (ACCOUNTING)

In PDF.

TT

Tên học phần

Tên tiếng anh

Số TC

Mã số

I. Kiến thức giáo dục đại cương

Basic Subject Knowledge

33


I.1

Lý luận Mác-Lênin và tưởng Hồ chí Minh

Marxism and Leninism sciences and Ho Chi Minhs ideology

10


1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Fundamental Principles of Marxism and Leninist Phylosophy

5

MLP101

2

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam

Revolutionary Roads and Policies of Vietnamese Communist Party

3

VCP101

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minhs ideology

2

HCM101

I.2

Khoa học xã hội-nhân văn

Social Sciences and Humanities

4


4

Tiếng Việt thực hành

Practical Vietnamese Language

2

PVL307

5

Pháp luật đại cương

General Law

2

GLA102

I.3

Ngoại ngữ

Foreign Language

6


6

Tiếng Anh

Basic English

4

ENG307

7

Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý đất đai

Special English for Land Management

2

SEN307

I.4

Khoa học tự nhiên

Natural Science

13


8

Toán cao cấp

Mathematics

3

MAT305

9

Xác suất thống kê

Statistics and Probability

2

PST305

10

Tin học đại cương

General Informatics

1

GIN308

11

Thực hành Tin học: 60 tiết

Practice on Informatics

2

PIN308

12

Vật lý

Physics

2

PHY305

13

Sinh học đại cương

General Biology

2

GBI306

14

Thực hành sinh, hoá: 30 tiết

Practice on Chemistry and Biology

1

PBC306

I.5

Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

Physical and National Defense Education

9


15

Giáo dục thể chất

Physical Education

3

PHE203

16

Giáo dục quốc phòng

National Defense Education

6

NDE204

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Professional Knowledge

72


II.1

Kiến thức cơ sở ngành

Basic Knowledge

22


17

Kinh tế vi mô

Microeconomics

2

MIC825

18

Pháp luật kinh tế

Economic Laws

2

ELA102

19

Nguyên lý thống kê

Statistics Theory

2

STH824

20

Nguyên lý kế toán

Accounting Theory

2

ATH823

21

Tài chính tiền tệ

Monetary Finance

3

MFI826

22

Marketing căn bản

Principles of Marketing

2

PMA824

23

Quản trị học

Administration Science

2

ASC824

24

Tài chính học

Finance Science

2

FSC826

25

Toán kinh tế

Mathematical Economics

3

MEC825

26

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Application Informatics in Interprise

2

AI I824

II.2

Kiến thức ngành

Special Knowledge

31


27

Kế toán doanh nghiệp 1

Business Accounting 1

3

BAC823

28

Kế toán doanh nghiệp 2

Business Accounting 2

3

BAC823

29

Thuế nhà nước

State Taxation

2

STA826

30

Kế toán thuế

Tax Accounting

2

TAC823

31

Kế toán xây dựng cơ bản

Capital Construction Accounting

2

CCA823

32

Kế toán thương mại và dịch vụ

Commercial Accounting and Services

2

CAS823

33

Kế toán hành chính sự nghiệp

Accounting Administration

3

ACD823

34

Tài chính doanh nghiệp

Corporate Finance

2

CFI826

35

Kế toán quản trị

Management Accounting

2

MAC823

36

Thống kê doanh nghiệp

Business Statistics

2

BST824

37

Kế toán hợp tác xã

Co-operative Accounting

2

COA823

38

Tin học kế toán

Computer-based Accounting

2

CBA823

39

Phân tích hoạt động kinh doanh

Business Analysis

2

BAN826

40

Kiểm toán

Auditing

2

AUD823

II.3

Các học phần tự chọn  (chọn 2 trong 4)

Selt-Selected Subjects

4


41

42

Kinh tế vĩ mô

Macroeconomics

2

MAC825

Kinh tế quốc tế

International Economics

2

IEC825

Thị trường chứng khoán

Stock Market

2

SMA826

Kế toán ngân sách xã phường

Commune Budget Accounting

2

CBA823

II.4

Thực tập nghề nghiệp: 9 tuần

Professional Practice

9

PPR800

II.5

Thực tập tốt nghiệp: 6 tuần

Thesis

6

THE800


Tổng cộng

Total

105


 

55 NĂM PHÁT TRIỂN

CaoDang
banner_dangki

Tư vấn - hỗ trợ trực tuyến

  online
Tư vấn 1     Tư vấn 2 Tư vấn 3