Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bo dam, máy bộ đàm, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

 Ho Chi Minh
Kiem dinh 1studylinkhoc tieng anh

Tìm kiếm

Liên kết website

    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

In PDF.

TT

Tên học phần

Tên tiếng anh

Số TC

Mã số

I. Kiến thức giáo dục đại cương

Basic Subject Knowledge

33

I.1

Lý luận Mác-Lênin và tưởng Hồ chí Minh

Marxism and Leninism sciences and Ho Chi Minhs ideology

10

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Fundamental Principles of Marxism and Leninist Phylosophy

5

MLP101

2

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam

Revolutionary Roads and Policies of Vietnamese Communist Party

3

VCP101

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minhs ideology

2

HCM101

I.2

Khoa học xã hội-nhân văn

Social Sciences and Humanities

4

4

Tiếng Việt thực hành

Practical Vietnamese Language

2

PVL307

5

Pháp luật đại cương

General Law

2

GLA102

I.3

Ngoại ngữ

Foreign Language

6

6

Tiếng Anh

Basic English

4

ENG307

7

Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý đất đai

Special English for Land Management

2

SEN307

I.4

Khoa học tự nhiên

Natural Science

13

8

Toán cao cấp

Mathematics

3

MAT305

9

Xác suất thống kê

Statistics and Probability

2

PST305

10

Tin học đại cương

General Informatics

1

GIN308

11

Thực hành Tin học: 60 tiết

Practice on Informatics

2

PIN308

12

Vật lý

Physics

2

PHY305

13

Sinh học đại cương

General Biology

2

GBI306

14

Thực hành sinh, hoá: 30 tiết

Practice on Chemistry and Biology

1

PBC306

I.5

Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

Physical and National Defense Education

9

15

Giáo dục thể chất

Physical Education

3

PHE203

16

Giáo dục quốc phòng

National Defense Education

6

NDE204

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Professional Knowledge

72

II.1

Kiến thức cơ sở ngành

Basic Knowledge

22

17

Kinh tế vi mô

Microeconomics

2

MIC825

18

Pháp luật kinh tế

Economic Laws

2

ELA102

19

Nguyên lý thống kê

Statistics Theory

2

STH824

20

Nguyên lý kế toán

Accounting Theory

2

ATH823

21

Tài chính tiền tệ

Monetary Finance

3

MFI826

22

Marketing căn bản

Principles of Marketing

2

PMA824

23

Quản trị học

Administration Science

2

ASC824

24

Tài chính học

Finance Science

2

FSC826

25

Toán kinh tế

Mathematical Economics

3

MEC825

26

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Application Informatics in Interprise

2

AII824

II.2

Kiến thức ngành

Special Knowledge

31

27

Tài chính doanh nghiệp

Corporate Finance

4

CFI826

28

Tài chính quốc tế

International Finance

2

IFI826

29

Định giá tài sản

Property Valuation

2

PVA826

30

Thị trường chứng khoán

Stock Market

2

SMA826

31

Quản lý dự án

Project Management

2

PMA824

32

Thuế nhà nước

State Taxation

2

STA826

33

Bảo hiểm

Insurance

2

INS826

34

Quản lý tài chính công

Public Finance Management

2

PFM824

35

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

Central Bank Operations

2

CEB827

36

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Commercial Banking Operations

3

COB827

37

Thẩm định tài chính dự án đầu tư

Investment Finance Project Assessment

2

IFA826

38

Kế toán ngân hàng Trung ương

Central Bank Accounting

2

CBA823

39

Kế toán ngân hàng thương mại

Commercial Bank Accounting

2

CBA823

40

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Corporate Finance Analysis

2

CFA826

II.3

Các học phần tự chọn  (chọn 2 trong 4)

Selt-Selected Subjects

4

41

42

Thanh toán quốc tế

International Payment

2

IPA827

Kiểm toán

Auditing

2

AUD823

Kinh doanh bất động sản

Real Estate Business

2

REB824

Quản trị tín dụng quốc tế và nợ nước ngoài

International Credit and Foreign Debt Management

2

CDM824

II.4

Thực tập nghề nghiệp: 9 tuần

Professional Practice

9

PPR800

II.5

Thực tập tốt nghiệp: 6 tuần

Thesis

6

THE800

Tổng cộng

Total

105

...................................
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
............................................................................
 

55 NĂM PHÁT TRIỂN

CaoDang
banner_dangki

Tư vấn - hỗ trợ trực tuyến

  online
Tư vấn 1     Tư vấn 2 Tư vấn 3