Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bo dam, máy bộ đàm, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

 Ho Chi Minh
Kiem dinh 1studylinkhoc tieng anh

Tìm kiếm

Liên kết website


    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐÀO TẠO

I. QUY CHẾ - QUY ĐỊNH.

dao_tao BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

1. Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tải Quyết định: Tại đây

2. Quy chế 36 - Đào tạo đại học và cao đẳng theo hình thức vừa học vừa làm (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày    tháng   năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tải Quyết định: Tại đây


dao_tao BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1. Quy chế ......

Tải Quyết định: Tại đây


dao_tao TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

1. Quy chế ......

Tải Quyết định: Tại đây

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. BIỂU MẪU ĐÀO TẠO (tham khảo).

TT
TÊN BIỂU MẪU
KÝ HIỆU BIỂU MẪU
1
Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần
ĐT-01
2
Biên bản chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần
ĐT-02
3
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần
ĐT-03
4
Đơn xin điều chỉnh điểm trong bảng điểm tổng kết học phần
ĐT-04
5
Biên bản kiểm tra điểm bộ phận, điểm thi kết thúc học phần, điểm tổng kết học phần
ĐT-05
6
Thông báo kết quả kiểm tra điểm bộ phận, điểm thi kết thúc học phần, điểm tổng kết học phần
ĐT-06
7
Đơn xin điều chỉnh điểm điểm tổng kết học phần, điểm trung bình học tập trong bảng điểm tổng kết học kỳ, năm học, khóa học
ĐT-07
8
Biên bản kiểm tra điểm trong bảng điểm tổng kết học kỳ, năm học, toàn khóa
ĐT-08
9
Thông báo kết quả kiểm tra điểm tổng kết học phần, điểm trung bình chung trong bảng điểm tổng kết học kỳ, năm học, toàn khóa
ĐT-09
10
Đơn xin điều chỉnh điểm môn học Giáo dục quốc phòng-An ninh
ĐT-10
11
Thông báo kết quả kiểm tra điểm môn học Giáo dục quốc phòng-An ninh
ĐT-11
12
Đơn xin điều chỉnh điểm kiểm tra đánh giá rèn luyện thân thể
ĐT-12
13
Biên bản kiểm tra điểm kiểm tra đánh giá rèn luyện thân thể
ĐT-13
14
Thông báo kết quả kiểm tra điểm kiểm tra đánh giá rèn luyện thân thể
ĐT-14
15
Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp
ĐT-15
16
Biên bản chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp
ĐT-16
17
Kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp
ĐT-17
18
Đơn xin dự thi tốt nghiệp
ĐT-18
19
Đơn xin cấp bảng điểm
ĐT-19
20
Đơn đăng ký học lại
ĐT-20
21
Giấy vào lớp
ĐT-21
22
Đơn đăng ký học bổ sung
ĐT-22
23

Thông báo lịch giảng dạy và học tập cho các học phần học bổ sung đối với Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

ĐT-23
24
Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập
ĐT-24
25
Đơn xin tiếp tục học tập do nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập
ĐT-25
26
Đơn xin dự kiểm tra đánh giá rèn luyện thân thể
ĐT-26
27
Đơn xin cấp bảng sao văn bằng/chứng chỉ
VBCC-01
28
Đơn xin cấp giấy chứng nhận tạm thời
VBCC-02
29
Danh sách HSSV dự thi hết học phần và kết quả điểm thi
Đ-01
30
Bảng điểm tổng kết học phần (Cao đẳng)
Đ-02
31
Bảng điểm tổng kết học phần thực hành
Đ-03
32
Bảng điểm tổng kết học phần (Trung cấp)
Đ-04
33
Bảng điểm tổng kết học kỳ, năm học, khóa học
Đ-05
34
Kết quả học tập toàn khóa
Đ-06
35
Kết quả điểm thi tốt nghiệp
Đ-07
36
Kết quả học tập toàn khóa (Cao đẳng)
Đ-08
37
Kết quả học tập toàn khóa (Trung cấp)
Đ-09
38
Phiếu điều chỉnh điểm
Đ-10
39
Phiếu đánh giá thi vấn đáp
Đ-11
40
Phiếu đánh giá kỹ năng (Mẫu chấm thực hành)
Đ-12
41
Phiếu đánh giá kỹ năng (Mẫu chấm thực hành GDTC)
Đ-13
42
Kết quả tốt nghiệp
Đ-14 

55 NĂM PHÁT TRIỂN

CaoDang
banner_dangki

Tư vấn - hỗ trợ trực tuyến

  online
Tư vấn 1     Tư vấn 2 Tư vấn 3