Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bo dam, máy bộ đàm, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

 Ho Chi Minh
Kiem dinh 1studylinkhoc tieng anh

Tìm kiếm

Liên kết website


    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng Tài chính - Kế toán

Email In PDF.
CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Số lượng: 05 cán bộ, nhân viên


mssuyen
Trưởng Phòng
CN.Ngô Thị Minh Uyên

 

Danh sách cán bộ, nhân viên

1. CN. Ngô Thị Minh Uyên              - Trưởng Phòng
2. CN.Lê Thị Thu Phương               - Kế toán
3. CN. Lê Thị Thủy                          - Giảng viên
4. CN. Nguyễn Thị Loan                  - Thủ quỹ
5. CN. Nguyễn Thị Quỳnh               - Kế toán
Chức năng và nhiệm vụ
1. Tham mưu giúp cho Hiệu trưởng quản lý thống nhất về tài chính của trường gồm: Tài sản cố định, tài sản không cố định, vốn ngoài ngân sách, vốn tự có. Chủ động xây dựng phương án tiết kiệm chi trên nguyên tắc hợp lý, chống lãng phí để cải thiện đời sống và xây dựng cơ sở vật chất của trường.

2. Đôn đốc thực hiện kịp thời các khoản thu, thanh quyết toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo đúng qui định về chế độ kế toán – tài chính của nhà nước.

3. Hàng năm có trách nhiệm kiểm tra, duyệt quyết toán của các Trung tâm và các đơn vị hoạt động có thu để tổng hợp quyết toán chung toàn trường.

4. Theo dõi, tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn mua sắm vật tư thiết bị và tài sản khác của tất cả các bộ phận trong trường. Tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo qui định.

5. Hàng năm có trách nhiệm tổng hợp những ý kiến đóng góp và đề xuất của cán bộ viên chức cơ quan để bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ.

6. Tại Hộ nghị Cán bộ viên chức hàng năm, phải báo cáo quyết toán kinh phí hàng năm thực hiện, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, thông báo các loại nguồn kinh phí hàn nước cấp, khai toán kế hoạch phân khai các loại vốn vào các hoạt động của trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phương ná phát triển nguồn tìa chính hàng năm.

7. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế quản lý sử dụng bảo quản tài liệu kế toán, quỹ tiền mặt, sổ sách, báo cáo quyết toán hàng năm, thực hiện thu chi theo nguyên tắc quy định của Bộ Tài chính, của Vụ Tài chính Bộ Nông nghiệp và PTNT.

8. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo.

Địa chỉ liên hệ
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Khu Hiệu bộ - Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Km 11 - Minh Thành - Yên Hưng – Quảng Ninh
Điên thoại: 0333.873.004
Địa chỉ Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

55 NĂM PHÁT TRIỂN

CaoDang
banner_dangki

Tư vấn - hỗ trợ trực tuyến

  online
Tư vấn 1     Tư vấn 2 Tư vấn 3