Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bo dam, máy bộ đàm, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

 Ho Chi Minh
Kiem dinh 1studylinkhoc tieng anh

Tìm kiếm

Liên kết website

    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

I. QUY CHẾ - QUY ĐỊNH.

bo nong nghiep CẤP BỘ

1. Bộ Quy chế Công vụ của Bộ Nông nghiệp & PTNT

Tải bộ quy chế: Tại đây

logo_small CẤP TRƯỜNG

1. Quy chế Đào tạo cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc.

Tải quy chế: Tại đây

2. Quy chế tổ chức, hoạt động BBT và Quản trị Website Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc.

Tải Quyết định: Tại đây

Tải Quy chế: Tại đây

3. Quy chế tổ chức, hoạt động Tập san Khoa học, Công nghệ và Đào tạo Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc.

Tải Quyết định: Tại đây

Tải Quy chế: Tại đây

4. Quy định về SKCT và đánh giá SKCT Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc.

Tải quy định: Tại đây

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. THI ĐUA - KHEN THƯỞNG.

bo nong nghiep CẤP BỘ

1. Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 - Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Tải Nghị định: Tại đây

2. Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 -Sửa đổi, bổ sung NĐ 42/2010/NĐ-CP;

Tải Nghị định: Tại đây

2. Quyết định số 27/2005/QD-BGDDT ngày 29/8/2005 Ban hành quy chế xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp GD";

Tải Quyết định: Tại đây

2. Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN ngày 25/8/2008 Ban hành quy chế xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp NN&PTNT";

Tải Quyết định: Tại đây

 

logo_small CẤP TRƯỜNG

1. Mẫu khai đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục;

Tải mẫu khai: Tại đây

2.Mẫu khai đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Nông nghiệp & PTNT;

Tải Quyết định: Tại đây

3. Hướng dẫn và tiêu chuẩn thi đua năm học 2012 - 2013;

Tải tiêu chuẩn, mẫu đang ký: Tại đây