Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bo dam, máy bộ đàm, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

 Ho Chi Minh
Kiem dinh 1studylinkhoc tieng anh

Tìm kiếm

Liên kết website

    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

Hội thảo đánh giá 5 năm thực hiện công tác nghiên cứu khoa học 2006 -2010

Email In PDF.
Chiều ngày 2 tháng 3 năm 2011, được sự chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Khoa học và HTQT đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá 5 năm thực hiện công tác NCKH (2006-2010) và phương hướng hoạt động cho 5 năm tiếp theo (2011-2015)”. Đến dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban giám hiệu, các đồng chí trưởng, phó các đơn vị, bộ phận và toàn thể giáo viên, giảng viên của các Khoa, Tổ trực thuộc trong Nhà trường.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Huy Cường - Trưởng phòng thay mặt Phòng Khoa học và HTQT đã trình bày bản Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện công tác NCKH trong 5 năm vừa qua và phương hướng hoạt động cho 5 năm tiếp theo (2011-2015). Hội thảo cũng đã được nghe ba tham luận và rất nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp của các đại biểu xung quanh các vấn đề về thực trạng của công tác NCKH hiện nay và những giải pháp cụ thể để thúc đẩy nâng cao hoạt động NCKH của Nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.

Mrcuong
Đ/C Nguyễn Huy Cường – Trưởng Phòng KH và HTQT trình bày Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện công tác NCKH (2006-2010)

Về kết quả đạt được của công tác NCKH trong giai đoạn 2006-2010, Nhà trường đã triển khai thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở sử dụng ngân sách của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đến nay, một trong hai đề tài chuẩn bị được nghiệm thu cấp Bộ, một đề tài đang được tiếp tục triển khai. Trong giai đoạn này, các công trình nghiên cứu của các cán bộ, giáo viên của Nhà trường học sau đại học rất có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn đã đóng góp nhiều vào việc nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giáo viên và đóng góp chung vào kết quả công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Công tác sáng kiến cải tiến cũng có những tiến bộ đáng kể thể hiện ở số lượng các sáng kiến cải tiến được đánh giá và công nhận hàng năm. Các sáng kiến cải tiến đều có những giá trị nhất định, góp phần vào việc duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo của Nhà trường. Trong giai đoạn 2006-2010, Nhà trường đã có 5 lượt cán bộ, giáo viên có các bài báo, báo cáo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ trong nước. Nhà trường được hưởng lợi từ dự án Voctech đã thực hiện một số hoạt động liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học như xây dựng mô hình trồng cây đặc sản dưới tán rừng, xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh đào tạo nghề kỹ thuật lâm sinh tại Trạm thực hành thực nghiệm Uông Bí, và xây dựng một số Mô đun giảng dạy (Khởi nghiệp kinh doanh; trồng hoa, cây cảnh,..). Trung tâm KHKT và DVSX Nông Lâm nghiệp và Trạm thực hành thực nghiệm Uông Bí đã phối kết hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện một số nghiên cứu khoa học. Điều này đã góp phần tích cực nâng cao khả năng thực hiện các nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ Trung tâm và Trạm, đồng thời tạo nên các mô hình tốt phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

MrDong
Đ/C Đỗ Kim Đồng – Phòng KH và HTQT phát biểu tham luận tại Hội thảo

Đánh giá chung về công tác NCKH của Nhà trường trong giai đoạn 2006-2010, các đại biểu tham gia Hội thảo đều cho rằng mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song những kết quả ấy chưa đáp ứng được yêu cầu đối với công tác NCKH và vị thế của một trường Cao đẳng, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của công tác này cần được nhận thức và khắc phục như:

- Số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các bài báo và báo cáo khoa học trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước còn rất khiêm tốn so với tiềm năng và vị thế của một trường Cao đẳng. Số lượng cán bộ, giáo viên có khả năng tham gia công tác nghiên cứu khoa học và SKCT còn hạn chế. Nghiên cứu khoa học chưa được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, giáo viên.

- Hệ thống các văn bản, quy định về công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ chưa được xây dựng đầy đủ, kịp thời gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý và triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trong nhà trường. Nhà trường chưa xây dựng được các cơ chế khuyến khích và bắt buộc đối với cán bộ, giáo viên trong công tác nghiên cứu khoa học, SKCT và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy và phục vụ sản xuất.

- Phòng Khoa học và HTQT tuy đã được thành lập 3 năm, nhưng do kinh nghiệm và lực lượng còn hạn chế nên chưa phát huy được vai trò trong quản lý và định hướng công tác NCKH trong Nhà trường.

- Khả năng tìm kiếm và tận dụng các nguồn kinh phí bên ngoài trường phục vụ nghiên cứu khoa học còn rất hạn chế. Trong khi đó, nguồn kinh phí của nhà trường cho công tác nghiên khoa học, xây dựng giáo trình, sách tham khảo,.. hầu như chưa có đã hạn chế rất nhiều tới kết quả thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong giai đoạn này.

- Công tác nghiên cứu khoa học trong HSSV chưa được quan tâm đúng mức. Quá trình đào tạo của nhà trường chưa gắn kết được với công tác nghiên cứu khoa học.

daibieu
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp tại Hội thảo

Nhận thức rõ vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với sự nghiệp phát triển của Nhà trường, các đại biểu tham dự Hội thảo đã thống nhất các mục tiêu chính của hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường trong giai đoạn 2011-2015 là:

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giáo viên và HSSV, tăng quy mô và số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các dự án sản xuất.

- Hoạt động KH&CN đóng góp thiết thực hơn nữa để nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giáo viên; nâng cao chất lượng đào tạo, gắn hoạt động KH&CN với hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo.

- Đóng góp có hiệu quả vào nguồn tài chính của Nhà trường thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ,…

Để đạt được các mục tiêu như trên, Hội thảo đã đưa ra một số các giải pháp cụ thể cho hoạt động KH&CN của Nhà trường trong giai đoạn 2011-2015 như sau:

- Phải khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém của công tác NCKH đã được nêu trong giai đoạn 2006-2010;

- Khẩn trương bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giáo viên trong trường thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo khoa học, thông tin khoa học trên website,..

- Tận dụng triệt để lợi thế tài nguyên và cơ sở vật chất tại Trạm thực hành thực nghiệm Uông Bí để thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực lâm, nông nghiệp để gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo của Nhà trường;

- Tìm kiếm và tận dụng triệt để các nguồn kinh phí bên ngoài trường phục vụ nghiên cứu khoa học, đặc biệt các nguồn kinh phí từ ngân sách khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh,.. Tăng cường nguồn kinh phí từ ngân sách của Nhà trường để đầu tư trực tiếp cho các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, hoàn thiện chương trình đào tạo, xây dựng giáo trình, sách tham khảo phục vụ đào tạo;

- Tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đối tác là các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp. Tìm kiếm và khai thác triệt để các dự án trong nước và quốc tế;

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, khuyến khích, hỗ trợ đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong HSSV.

Tại Hội thảo đồng chí Hiệu trưởng Khúc Đình Thành thay mặt Ban giám hiệu nhà trường đã phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội thảo. Ý kiến phát biểu của đồng chí Hiệu trưởng đã thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Nhà trường trong việc chỉ đạo thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN của Nhà trường thời gian tới trong đó có việc đầu tư 1-2% ngân sách của Nhà trường cho công tác nghiên cứu khoa học hàng năm. Đồng chí Hiệu trưởng đã nêu rõ các nghiên cứu trong thời gian tới cần tập trung vào việc nghiên cứu hoàn thiện các chương trình đào tạo, xây dựng các giáo trình, bài giảng,..phục vụ giảng dạy; tăng cường các đề tài nghiên cứu cấp trường trên địa bàn Trạm thực hành thực nghiệm Uông Bí, xây dựng các mô hình trình diễn phục vụ thực hành thực tập và nghiên cứu khoa học.

mrthanh1
Đ/C Hiệu trưởng Khúc Đình Thành phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội thảo

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, sự vào cuộc của các đơn vị, bộ phận và sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường, chúng ta tin tưởng rằng hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc sẽ có những bước tiến mới trong thời gian tới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Nhà trường.

BAN BIÊN TẬP
...................................
Tin mới hơn:
............................................................................
 

55 NĂM PHÁT TRIỂN

CaoDang
banner_dangki

Tư vấn - hỗ trợ trực tuyến

  online
Tư vấn 1     Tư vấn 2 Tư vấn 3