TRƯNG BÀY KẾT QUẢ, SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC THAM GIA GIỚI THIỆU, TRƯNG BÀY KẾT QUẢ, SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẠI LỄ TÔN VINH “TRÍ THỨC KH&CN TIÊU BIỂU”, “ĐIỂN HÌNH LAO ĐỘNG SÁNG TẠO”, “TÀI NĂNG TRẺ KH&CN” TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ I NĂM 2019

Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Triển lãm Thành tựu nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Quảng ninh đã chính thức được diễn ra tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh (P. Hồng hà, Tp. Hạ long).

Triển lãm do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng ninh tổ chức nhằm mục đích trưng bày, giới thiệu các sản phẩm KH&CN thuộc các lĩnh vực: nông lâm nghiệp công nghệ cao, thuỷ hải sản, cơ khí chế tạo, tự động hóa, công nghệ sinh học…. và các ý tưởng, sản phẩm khoa học công nghệ của 07 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng ninh.

Triển lãm kết quả nghiên cứu KH&CN tỉnh Quảng ninh nhằm quảng bá, giới thiệu và đưa các kết quả nghiên cứu, sản phẩm KH&CN của các trường, cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp KH&CN vào thực tiễn phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Để góp phần tạo nên thành công của buổi Lễ tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh Quảng ninh lần thứ I năm 2019; trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc đã phối hợp với Ban tổ chức của buổi Lễ tôn vinh thực hiện giới thiệu, trưng bày các kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ nổi bật của đơn vị mình.

Tại buổi Triển lãm, Nhà Trường đã giới thiệu các kết quả sản phẩm NCKH & CN nổi bật như: Nấm Đông trùng hạ thảo (Cordiceps militaris) , Gà thuần Bang trới, cây phân loại di truyền các giống gà (gà Bang trới, gà bản địa Việt nam và gà nhà galus galus) dựa trên trình tự D-Loop gen ty thể xây dựng bằng phần mềm Mega 6.0 sử dụng Upgma với giá trị BootStrap 500x, dưa kim HT 08, dưa lưới HT HOKKAIDO 06 cùng các sản phẩm giống cây Lâm nghiệp, hoa và cây cảnh.

Một số hình ảnh trưng bày của nhà Trường tại buổi Triển lãm.

NGUYỄN THUÝ

KIỂM ĐỊNH-KH&HTQT