TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC THAM GIA HỘI THI “DÂN VẬN KHÉO” THỊ XÃ QUẢNG YÊN NĂM 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC THAM GIA HỘI THI “DÂN VẬN KHÉO” THỊ XÃ QUẢNG YÊN NĂM 2020

Trong hai ngày 8-9/9/2020, Đội thi của Đảng bộ trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắcđã tham gia Hội thi “Dân vận khéo” TX Quảng Yên năm 2020 và đat kết quả thành công tốt đẹp.Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, hướng đến chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020). Cilck theo dõi