KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

Ngày 06/11/2019,Đoàn kiểm tra bao gồm:Quân khu 3, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng ninh và Ban chỉ huy quân sự thị xã Quảng yên về kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh tại trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: đ/cNguyễn Ngọc Thụy- phó bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường, đ/c Phan Thanh Lâm – bí thư đảng ủy, phó hiệu trưởng nhà trường, đ/c Dương Trung Hiếu -phó bí thư đảng ủy, phó hiệu trưởng nhà trường.

Đoàn kiểm tra trực tiếp nghe Ban giám hiệu nhà trường báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh của đơn vị từ năm 2016-2019:Nhà trường luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ quốc phòng.Hàng năm,Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, BCHQS thị xã Quảng Yên trong việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong nhà trường.Chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền ban hành các chỉ thị, nghị quyết về triển khai thực hiện công tác GDQPAN trong nhà trường được tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, bảo đảm nội dung, chương trình, quân số đối tượng và không ngừng đổi mới nội dung, hình thức giáo dục QPAN.

Hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các đơn vịđã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác GDQPAN đến toàn thể CBCNVC, HSSV trong toàn trường.Đến nay, 100% CBCNV và HSSV trong trường đã có nhận thức đầy đủ và nghiêm túc về công tác GDQP cho các đối tượng trong trường.

Nhà trường đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thị xã Quảng Yên để đăng ký và cử cán cán bộ giáo viên học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo quy định. Giai đoạn từ năm 2016-2019 nhà trường đã có 3/3 cán bộ thuộc đối tượng 2 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, đạt tỷ lệ 100% do Trường Quân khu 3 tổ chức; có 7/28 CBCHVC thuộc đối tượng 3 đã tham gia bối dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, đạt tỷ lệ 25% do Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức; có 83 cán bộ thuộc đối tượng 4 được tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2019. Có tổng số 5 đồng chí giáo viên GDQP được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, giảng viên GDQPAN (giáo viên chuyên trách đã qua đào tạo giáo viên GDQP 03 đ/c, giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ giảng dạy giáo dục quốc phòng 02 đ/c). Bên cạnh đó, nhà trường không ngừng cử giáo viên GDQP tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên trong nhà trường. Các đơn vị luôn chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm vật chất, tài liệu phục vụ công tác giáo dục QPAN, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra, sau khi thống nhất nội dung, chương trình làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung:

– Kiểm tra nhận thức về quốc phòng – an ninh đối tượng 3 và đối tượng 4;

– Kiểm tra giáo viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng-an ninh về kiến thức, kĩ năng và phương pháp giảng dạy của giáo viên đối với học sinh sinh viên;

– Kiểm tra nhận thức về quốc phòng – an ninh và nội dung thực hành đối với học sinh sinh viên tại thao trường, bãi tập.

Kết thúc kiểm tra: Đoàn nhận xét và đánh giá cao kết quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh của nhà trường.

Kết quả kiểm tra nhà trường đạt loại khá.

NGUYỄN THUÝ

Kiểm định-KHHTQT