CHĂN NUÔI (ANIMAL HUSBANDRY)

TT Tên học phần Tên tiếng anh Số TC Mã số I. Kiến thức giáo dục đại cương Basic Subject Knowledge 33 I.1 Lý luận Mác-Lênin và tưởng Hồ chí Minh Marxism and Leninism...

BÀI VIẾT MỚI

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA HỌC SINH KHỐI 12-TC61 TRONG KỲ THI THPT...

          Năm học 2023 - 2024, Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc có 217 em học sinh lớp 12...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2024

Chi tiết thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông năm 2024: Xem tại đây

GẶP MẶT CỰU HỌC SINH LỚP A-B35 (1995-1998) KỈ NIỆM 26 NĂM NGÀY RA...

      Sáng ngày 06/7/2024 tại trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, chúng tôi cựu học sinh lớp A-B35 niên khóa 1995...

Quy chế tuyển sinh năm 2024

Để xem Quy chế tuyển sinh năm 2024: Tải tại đây