Lịch sử phát triển

Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc được thành lập theo quyết định số 7191/QĐ-BGD ĐT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Lâm nghiệp I TW. Ngày 26/11/2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 3719/QĐ-BNN-TCCB Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Như vậy Trường Trung học Lâm nghiệp I TW đã bước sang một chương mới tiếp theo của lịch sử xây dựng, phát triển nhà trường, thêm nhiệm vụ mới đó là đào tạo cán bộ có trình độ Cao Đẳng có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay.

Được thành lập theo Quyết định số: 205 NN/QĐ ngày 27 tháng 04 năm 1962 của Tổng cục Lâm nghiệp, trường có tên gọi là Trường Trung cấp kỹ thuật I. Năm tháng trôi qua, do việc sắp xếp tổ chức cơ cấu đào tạo cán bộ, Bộ Lâm nghiệp đã giải tán các trường Trung học Lâm nghiệp phía Bắc; Trường Trung học Cơ khí Lâm nghiệp năm 1970; Trường Trung học Kinh tế Lâm nghiệp, Trung học Công nghiệp rừng Cúc phương năm 1983 và sát nhập vào trường Trung cấp kỹ thuật I thành Trường Trung học Lâm nghiệp I Trung ương đóng tại Phường Minh thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng ninh.

Ngay từ những năm 1971 trường đã quyết định đưa việc tổ chức giảng dạy kết hợp phục vụ sản xuất 2 môn Điều tra và Trồng rừng trong kế hoạch đào tạo. Mặc dù bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn, song với hướng đi đúng đắn và được các ngành các cấp cổ vũ khích lệ, trường đã thành công bước đầu trong việc giảng dạy, học tập theo nguyên lý: học đi đôi với hành, giảng dạy kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội.

Với kinh nghiệm đó, nhà trường đã tiến hành xây dựng đề án “Kết hợp”. Đề án thực hiện trong 03 năm gồm nhiều vấn đề:

+ Nội dung giảng dạy qua lý thuyết và thực hành môn học.

+ Thực tập tổng hợp kết hợp phục vụ sản xuất trên 10 môn học.

+ Xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới chương trình, biên soạn nhiều quy trình tổ chức thực tập phù hợp với nội dung đào tạo kết hợp.

Nhờ cải tiến lề lối làm việc, lề lối quản lý, và xây dựng được những qui định, qui chế cụ thể, đề án đã được thực hiện, chất lượng đào tạo được nâng cao, đặc biệt khâu kỹ năng nghề nghiệp.

Từ  năm 1985 đến nay, phát triển đề án kết hợp lên một bước cao hơn dưới sự chỉ đạo của hai Bộ (Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Lâm nghiệp), Trường đã chỉ đạo xây dựng đề án tổ hợp: ”Đào tạo gắn với sản xuất và nghiên cứu khoa học”. Từ mô hình đào tạo này, nhà trường đã được Bộ chủ quản và UBND tỉnh Quảng ninh cấp cho gần 1.000 ha rừng và đất rừng để tổ chức quản lý, xây dựng vốn rừng, phục vụ rèn nghề và nghiên cứu khoa học.

Trải qua 50 năm phấn đấu xây dựng phát triển, trường đã đào tạo được trên hai mươi ngàn cán bộ kỹ thuật viên trung học có mặt trên mọi miền của đất nước được các cơ sở chấp nhận là đơn vị đào tạo có chất lượng. Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy và cán bộ phục vụ công tác giảng dạy ngày một hoàn thiện về số lượng và chất lượng chuyên môn. Cơ sở vật chất kỹ thuật được củng cố, chất lượng đào tạo được xã hội chấp nhận.

Với sự cố gắng liên tục trong suốt 50 năm xây dựng và trưởng thành, trường Trung học Lâm nghiệp I TW đã tạo nên nền tảng vững chắc cho trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc hình thành và phát triển. Với bề dày kinh nghiệm đào tạo, Đội ngũ giáo viên, viên chức không ngừng được nâng cao về chất lượng, tinh thần đoàn kết thống nhất, đó là những động lực thúc đẩy sự lớn mạnh của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc trong tương lai. Đó cũng là hy vọng lớn lao của toàn bộ giáo, viên chức trong toàn trường. Hy vọng lớn lao đó có thành sự thật hay không còn phụ thuộc vào sự đoàn kết nhất trí vượt qua mọi thử thách của đội ngũ giáo viên, viên chức và đặc biệt là của những thế hệ đứng mũi chịu sào lái con thuyền đi tới thành công trong tương lai của nhà trường.