Lịch sử phát triển

Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc được thành lập trên cơ sở trường Trung học Lâm nghiệp I TW theo Quyết định số 7191/QĐ-BGDĐT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Trung học Lâm nghiệp I TW trước đây thành lập theo Quyết định số 205 NN/QĐ ngày 27/4/1962 của Tổng cục Lâm nghiệp với tên gọi Trường Trung cấp kỹ thuật I.

Trong chặng đường phát triển của mình, đã có sự sáp nhập của các trường: Trung học Lâm nghiệp Việt Bắc, Công nhân Cơ khí Tam Đảo, Trung học Kinh tế Cầu Hai, Trung học Công nghiệp rừng Cúc Phương vào nhà trường. Năm 1962, nhà trường được thành lập ở Quảng Ninh, từ năm 1965 đến 1970 sơ tán qua các tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phú và năm 1970 nhà trường trở về với địa điểm hiện nay (phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Trải qua gần 60 năm phấn đấu xây dựng phát triển, trường đã đào tạo 24.325 lao động, bao gồm: 2.166 cử nhân cao đẳng, 18.251 trung cấp, 130 công nhân kỹ thuật và 3.778 sơ cấp hiện đang có mặt trên mọi miền của đất nước được các cơ sở chấp nhận là đơn vị đào tạo có chất lượng. Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy và cán bộ phục vụ công tác giảng dạy ngày một hoàn thiện về số lượng và chất lượng chuyên môn. Cơ sở vật chất kỹ thuật được củng cố, chất lượng đào tạo được xã hội chấp nhận.