Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ trường cao đẳng Nông lâm Đông Bắc nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bí thư:  Phan Thanh Lâm

Điện thoại:       0333.873.146
Di động:           0912.558.857
Email:              thanhlamthln@yahoo.com

Phó bí thư Thường trực: Dương Trung Hiếu

Điện thoại:
Di động:           0904.748.307
Email:              hieuafc75@gmail.com

Ủy viên BCH: Ngô Thị Minh Uyên

Điện thoại:        0333.873.009
Di động:           0915.255.223
Email:              minhuyen68@gmail.com

Ủy viên BCH: Phạm Tùng Đông

Điện thoại:
Di động:            0912.475.223
Email:               thanhgiangafc81@gmail.com

Ủy viên BCH: Đào Thanh Giang

Điện thoại:
Di động:            0979.758.899
Email:              doantn.afc@gmail.com

Ủy viên BCH: Mai Trọng Thịnh

Điện thoại:
Di động:          0943.542.683
Email:             

 Ủy viên BCH: Bùi Thị Thủy

Điện thoại:
Di động:          0904.282.336
Email:             

Ủy viên BCH: Mai Thị Thanh Nga

Điện thoại:
Di động:          0985.802.856
Email: