Mục tiêu

plagiarism checker

+ Mục tiêu chung:

Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với những kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức cần thiết để tiến thân lập nghiệp; phấn đấu trở thành trường cao đẳng trọng điểm quốc gia phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vùng Đông Bắc Bộ; phát triển thương hiệu của Trường rộng rãi trong cả nước, khu vực và quốc tế.

+ Mục tiêu cụ thể:

– Giai đoạn 2009 – 2012: Là một trong các trường cao đẳng có uy tín của Ngành; hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi mục tiêu đào tạo theo hướng đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, có chất lượng hiệu quả cao, đáp ứng được nhu cầu xã hội và dạy nghề cho nông dân; phát triển nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; tiếp cận hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế, từng bước phát triển thương hiệu của Trường trong cả nước.

– Giai đoạn 2012 – 2015: Trở thành một trong các trường cao đẳng có chất lượng, hiệu quả đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc gia, trong đó có tối thiểu 4 ngành đào tạo trọng điểm có thương hiệu trong khu vực và quốc tế.

– Tầm nhìn đến 2020: Trở thành một trong các trường trọng điểm quốc gia đào tạo đa cấp, đa ngành, trong đó lấy đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ nông, lâm nghiệp làm trọng điểm; phát triển thương hiệu của Trường rộng rãi trong nước, trong khu vực và quốc tế; chuẩn bị các điều kiện để có thể tổ chức đào tạo trình độ đại học một số ngành trọng điểm của Trường.

pay for essay