Đoàn xúc tiến thương mại Hàn Quốc thăm quan và làm việc với Nhà trường.

Chiều ngày 8/8/2018 Đoàn Hàn Quốc do ông Tak Viện trưởng viện xúc tiến công nghiệp Hàn Quốc sang thăm trường, mục đích của chuyến công tác là muốn hợp tác với Nhà trường trong lĩnh vực trồng Nấm, đặc biệt là nấm Linh Chi sừng hươu, đồng thời muốn tạo điều kiện cho học sinh của nhà trường đã tốt nghiệp chuyên ngành Nông, Lâm nghiệp sang Hàn Quốc học khoá học ngắn hạn chuyên sâu về lĩnh vực trồng Nấm. Hai bên thoả thuận đưa ra những ý tưởng chung để trong khoảng thời gian từ 20-24 tháng 8 họ sẽ quay trở lại và ký hợp tác, biên bản ghị nhớ với nhà trường. Buổi gặp gỡ tạo điều kiện cho giáo viên có điều kiện giao lưu học hỏi nghiên cứu về lĩnh vực trồng Nấm, và học sinh sinh viên của nhà trường có cơ hội được thực tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Một số hình ảnh: