HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC NĂM 2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC NĂM 2020

Nhằm triển khai các nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2020. Căn cứ vào nghị định số 04 ngày 09/1/2015 của chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ vào Thông tư số 01 ngày 13/1/2016 của Bộ Nộ Vụ về việc hướng dẫn tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, viên chức cơ quan. Được sự chỉ đạo của ban chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo nhà trường, sáng ngày 28 tháng 02 năm 2020, Trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) năm 2020, với sự có mặt đông đủ của CBCCVC nhà trường. Đọc tiếp tại đây