HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023

           Sáng 10/8/2022, tại Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, Khối thi đua các trường Cao đẳng và Đại học tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Tham dự Hội nghị có Bà Phạm Thị Thắm, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh cùng lãnh đạo các trường là thành viên của khối thi  đua.

         Khối thi đua các trường Cao đẳng và Đại học tỉnh Quảng Ninh hiện có 09 trường thành viên. Trong đó, 02 Trường Đại học và 07 trường Cao đẳng – Trường trực thuộc UBND tỉnh gồm 04 trường (Trường Đại học Hạ Long, trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, trường Cao đẳng Việt Hàn, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ); 01 trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc); 02 trường trực thuộc Bộ Công thương (Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng, trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh); 01 trường trực thuộc Bộ xây dựng ( Trường Cao đẳng nghề Xây dựng); 01 trường trực thuộc Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam (Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam)

          Với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đa ngành, đa nghề, đa cấp độ, phục vụ nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng trong nước, khu vực và trên thế giới. Năm học này với rất nhiều những thử thách và khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến các hoạt động chung của hối cũng như các hoạt động của từng Trường thành viên. Tuy nhiên các trường trong khối thi đua đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn và đang hoạt động khá hiệu quả, tạo ra được môi trường, không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, cùng nhau phát triển, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục triển khai sáng tạo có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, đổi mới đồng bộ phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của người học; đổi mới công tác quản lý, tăng cường kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

          Căn cứ theo hướng dẫn số 1955/HD-SNV ngày 07/10/2021 của Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 128/QĐ-KTĐ,CĐVHQN ngày 21/4/2022 của Khối thi đua ban hành Quy chế hoạt động của Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng. Nhằm đánh giá, ghi nhận những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, trong việc thực hiện  nhiệm vụ chính trị của các Trường Đại học, Cao đẳng trong Khối thi đua, căn cứ kết quả chấm điểm thi đua của các đơn vị trong Khối, Hội nghị tiến hành bình xét và bỏ phiếu suy tôn công tác thi đua năm học 2021 – 2022 đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khen thưởng, trong đó:

* Khối các trường thuộc tỉnh:

  1.   Cờ thi đua của chính phủ: Trường CĐ Y tế Quảng Ninh
  2. Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Ninh: Trường Cao đẳng Việt Hàn

* Khối các trường thuộc Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  1. Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Ninh: Trường CĐ nghề Xây dựng
  2. Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh: Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng, Trường CĐ Than Khoáng sản Việt Nam.

         Phát biểu tại Hội nghị, Bà Phạm Thị Thắm, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh chúc mừng những thành tích Khối thi đua các trường trong khối  đã đạt được trong phong trào thi đua năm học 2021-2022, đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thành viên trong Khối đã giúp khắc phục được những khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm học.

          Với sự thống nhất cao, Hội nghị cũng đã bầu Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc làm Trưởng khối, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ làm Phó trưởng khối thi đua năm học 2022-2023.

        Các trường Đại học và Cao đẳng trong tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm học 2022-2023 đồng thời nhất trí cao các chỉ tiêu đề ra trong năm học dưới sự chứng kiến của Ban thi đua tỉnh Quảng Ninh. Phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, những thành tích đã đạt được trong những năm học vừa qua và với nỗ lực cố gắng của tất cả các đơn vị thành viên, phong trào thi đua của Khối các trường Cao đẳng và Đại học tỉnh Quảng Ninh sẽ gặt hái nhiều thành công trong năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo.

Tin bài – phòng Tổ chức Hành chính