Hướng dẫn hồ sơ xét tuyển của Học sinh – sinh viên hệ Trung cấp, Cao đẳng và học sinh hệ trung cấp có nhu cầu học văn hóa THPT theo chương trình GDTX năm 2020

Hướng dẫn hồ sơ xét tuyển của Học sinh – sinh viên hệ Trung cấp, Cao đẳng và học sinh hệ trung cấp có nhu cầu học văn hóa THPT theo chương trình GDTX năm 2020

Doawload hồ sơ ——————->