Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc : Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trồng trọt và bảo vệ thực vật

 Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc được chọn kiểm định chất lượng chương trình dịp này nhằm nâng cao năng lực quản trị trong triển khai thực hiện, tham gia phân loại, khẳng định vị thế, thương hiệu trong đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh.

(Đoàn kiểm định đang nghiên cứu báo cáo tự đánh giá của nhà trường)

Trồng trọt và bảo vệ thực vật là nghề đang có nhu cầu lớn về nhân lực, chất lượng cao, có dư địa và tiềm năng phát triển, cơ hội việc làm rộng mở cho người học lựa chọn. Vì thế, trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc rất coi trọng nâng cao chất lượng chương trình đào tạo nghề trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

Để đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề trồng trọt và bảo vệ thực vật, trường đang được lựa chọn kiểm định chất lượng chương trình. Được biết, Đoàn kiểm định chất lượng chương trình của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực do ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc làm trưởng đoàn sẽ đánh giá từ ngày 24 đến hết 28/11/2020. Các thành viên của đoàn đều là những kiểm định viên có kiến thức, kỹ năng, cơ cấu nghề phù hợp, có bề dày kinh nghiệm trong kiểm định.

(Đoàn kiểm định đang phỏng vấn cán bộ chủ chốt về thực hiện chương trình)

        Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc có bề dày kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhà trường đang đào tạo 11 ngành, nghề trình độ cao đẳng, 13 nghề trình độ trung cấp và ngắn hạn. Hàng năm, trường tuyển sinh mới hàng ngàn học sinh, sinh viên. Trường có đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đạt chuẩn, luôn được bồi dưỡng nâng cao năng lực, rất tâm huyết với nghề nghiệp, luôn lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm trong đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực của trồng trọt, bảo vệ thực vật, chế biến, cung ứng các sản phẩm nông nghiệp sạch cho thị trường, kế cả các thị trường khó tính. Trường đang phấn đấu trở thành trường chất lượng cao đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vùng Đông Bắc, toàn quốc.

(Đoàn kiểm định chụp ảnh lưu niềm với CBCNVC của nhà trường)