TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHOÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG NĂM HỌC 2022-2023

Sáng ngày 19/9/2022, Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc đã tổ chức khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá – Hoạt động ngoại khoá, giáo dục kỹ năng sống,  năm học 2022-2023.

       Thực hiện kế hoạch số 548/KH- CĐNLĐB-ĐT, ngày 08/09/2022 của trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc V/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá, hoạt động ngoại khoá, giáo dục kỹ năng sống ” cho học sinh, sinh viên năm học 2022-2023.

       Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Học sinh sinh viên (HSSV) trong việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định đối với giáo dục nghề nghiệp; Thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đến HSSV. Ngoài ra thông qua chương trình sẽ giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của HSSV thông qua đó sẽ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác HSSV, Hoạt động ngoại khóa kĩ năng sống cho HSSV khi bắt đầu vào năm học mới đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm của người học đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

                             TS. Phan Thanh Lâm – Bí thư Đảng ủy, CTHĐT, Hiệu trưởng                            trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc phát biểu khai mạc.

      Đến dự khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá, hoạt động ngoại khoá, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên có các thầy trong Ban giám hiệu nhà trường; TS.Phan Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, CT Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhà trường; TS. Dương Trung Hiếu, phó Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng, CT Công đoàn trường; cùng các đồng chí là trưởng các đơn vị thuộc trường và gần 400 HSSV hệ cao đẳng khoá 15, Cao đẳng liên thông khoá 11 và học sinh hệ trung cấp khoá 62 hệ 9+.

       Với thời gian 01 tuần từ ngày 19/9/2022 đến ngày 24/9/2022, BGH nhà trường,  các đơn vị có liên quan, báo cáo viên đã cung cấp thông tin bổ ích cho HSSV. Giúp các em tân HSSV nắm được Lịch sử ra đời và phát triển của trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc; Phổ biến chiến lược phát triển Nhà trường tầm nhìn đến năm 2030; Nội dung trọng tâm của Nhà trường năm học 2022 – 2023;  Trao đổi một số kinh nghiệm học tập cho HSSV về ngành nghề theo học các hoạt động hỗ trợ sinh viên, chế độ chính sách học bổng, học phí ; Định hướng nghề nghiệp và thông tin tình hình việc làm…; Kế hoạch của Nhà trường triển khai đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục giới tính; Bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm tai nạn. Phổ biến cho Tân sinh viên về công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên; hướng dẫn, tổ chức sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, phong trào sinh viên tình nguyện… Công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong trường học, các nội dung về chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam; các thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Cuối đợt học, sinh viên sẽ làm bài thu hoạch nộp về phòng Công tác Học sinh sinh viên. Các tân HSSV cũng được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Đoàn thanh niên nhà trường tổ chức, các hoạt động tổ chức đã thu hút rất đông các bạn học sinh sinh viên tham gia tạo không khí vui vẻ phấn khởi cho học sinh sinh viên bước vào một năm học mới.

       Tuần học đã diễn ra nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao. Hy vọng rằng cùng với sự chuẩn bị chu đáo từ phía Nhà trường, sự chia sẻ rất sinh động, gần gũi của các giảng viên và sự nỗ lực khắc của các bạn tân học sinh sinh viên sẽ tiếp cận và lĩnh hội được nhiều kiến thức bổ ích làm hành trang để học sinh sinh viên đạt được thành tích cao nhất trong học tập và rèn luyện.

                         (Một số hình ảnh hoạt động tổ chức chương trình)

Tin bài: Đoàn thanh niên – phòng Đào tạo