Khoa Chăn nuôi – Thú y

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y
TRƯỞNG KHOA
Ths. Mai Thị Thanh Nga

Bộ môn Chăn nuôi thú y:

1. Ths. Mai Thị Thanh Nga          - Trưởng khoa 
2. Ths. Trần Thị Vân Hà               - Giảng viên
3. TS. Vũ Việt Hà                        - Giảng viên
4. Ths. Mai Anh Tùng                  - Giảng viên
5. TS. Phan Văn Khải         - Giảng viên
6. Ths. Hoàng Thị Ngọc Lan     - Giảng viên