Thứ Tư, Tháng Một 26, 2022

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

Địa chỉ: Km11 – Phường Minh Thành – Thị xã Quảng Yên – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.686.800  /  0333.873.393

Fax: 0333.873.223

Email: afcdongbac@gmail.com

Website: http://www.afcdongbac.edu.vn