Home Nghiên cứu khoa học Văn bản quy định

Văn bản quy định

Kế hoạch ” phát động phong trào thi đua toàn trường tham gia phòng,...

Kế hoạch " phát động phong trào thi đua toàn trường tham gia phòng, chống dịch Covid-19": Đẻ có thể xem và tìm hiểu...

BÀI VIẾT MỚI

Quyết định về công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2023...

Bạn có thể click vào đường link sau để tra cứu thông tin: Download

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2023

Bạn có thể click vào đường linh sau để tra cứu thông tin:Download

Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022

Bạn có thể click vào đường link sau để tra cứu thông tin: Download

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2020

Bạn có thể click vào đường link sau để tra cứu thông tin: Download

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân...

Bạn có thể click vào đường link sau để tra cứu thông tin: Download