Khoa Lâm Nghiệp

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA LÂM NGHIỆP
Trưởng Khoa: TS. Phạm Văn Viễn

SĐT: 0915112311

Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thanh Hà

SĐT:  0983844058

Phó Trưởng Khoa:TS. Nguyễn Phúc Duy

SĐT: 0865791819

 

 

I. Bộ môn Lâm sinh:

1. ThS. Nguyễn Thị Mai Lan              – Trưởng bộ môn
2. Ths.  Nguyễn Thanh Hà                 – Phó trưởng Khoa
3. ThS. Hà Thị Ngọc Dung                 – Giảng viên

II. Bộ môn Công nghiệp:

1. TS. Nguyễn Phúc Duy                      – Giảng viên
2. Th.S Nguyễn Văn Điển                     – Giảng viên
3. ThS.  Dương Đông Hưng                  – Giảng viên
4. Th.S Đoàn Xuân Thực                       – Giảng viên
5 KS. Trần Đức Giang                           – Giảng viên
6. KSTH. Trần Trung Quân                    – Giảng viên
7. ThS. Đỗ Thị Hạnh                              – Giảng viên

III. Bộ môn Quản lý đất đai:

1. Ths. Đinh Thị Bình                     – Trưởng Bộ môn
2. Ts. Vũ Thị Thu Hương                – Giảng viên
3. Ths. Nguyễn Thị Phượng            – Giảng viên 

 

Địa chỉ liên hệ:
Phòng 201, Khu Hiệu bộ
Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, Km 11 – Minh Thành – Quảng Yên – Quảng Ninh
Điện thoại liên hệ: 0333.873.686
Email: khoalamhoc.afc@gmail.com