SẢN PHẨM ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

  • Tên sản phẩm:
  • MẬT ONG RỪNG SÚ VẸT THÁI BÌNH
  • Điện thoại: 0906.209.069
  • Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc
  • 607, đường Mạc Đăng Dung, phường Minh Thành, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
  • Sản phẩm thuộc đề tài KH&CN cấp tỉnh
  • “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Mật ong rừng Sú Vẹt Thái Bình”
  • Để tìm hiểu về thông tin “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Mật ong rừng Sú Vẹt Thái Bình”: hãy truy cập đường link sau: DOWNLOAD