TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trong hai ngày 24/8-25/8/2022, Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Trường Đại học Ngoại thương – cơ sở Quảng ninh và Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc tổ chức Hội nghị Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho các Hội thành viên, Hội viên tập thể của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh và đội ngũ tri thức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo và các cán bộ của Liên hiệp Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh; các Hội thành viên; Hội viên tập thể của Liên hiệp Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh; các cán bộ phụ trách nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công tác truyền thông ở các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh; các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh và một số cá nhân đam mê nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh – Võ Đức Hạnh khẳng định, công tác truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là vũ khí sắc bén trên mặt trận tri thức tư tưởng nói chung, và khoa học kỹ thuật thực tiễn nói riêng, góp phần tích cực xây dựng phát triển và quảng bá thành tựu nghiên cứu khoa học kĩ thuật tiên tiến. Thông qua truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, sức mạnh nội sinh và những giá trị phát triển khoa học kỹ thuật sẽ được lan tỏa.

 

Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh – Võ Đức Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Phan Thanh Lâm-Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Băc cũng cho rằng, trong thời gian qua, công tác truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật từng bước phát huy được vai trò, đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát triển khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác truyền thông phổ biến kiến thức tại các đơn vị ban ngành vẫn chưa được thực hiện một cách bài bản, khoa học và đồng bộ, thiếu tính chiến lược dài hạn, công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí chưa được thường xuyên, chặt chẽ; chưa thực sự trở thành “vũ khí sắc bén” để lan toả thành tựu khoa học kỹ thuật.

  • Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – TS. Phan Thanh Lâm
  • phát biểu tại Hội nghị

Mục đích của Hội nghị nhằm phổ biến những kiến thức chung về kỹ năng truyền thông cơ bản; trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác phát ngôn, phổ biến thông tin về kiến thức kinh tế-xã hội, khoa học-kỹ thuật; đồng thời cung cấp kỹ năng, phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông và việc thực hiện truyền thông chủ động, tích cực, hướng tới “Xây dựng truyền thông sáng tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số” với phương châm “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến”.

Th.s. Nguyễn Huyền Minh- Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại trường ĐH ngoại thương thuyết giảng tại Hội nghị

Các chuyên gia tại buổi tập huấn đã trao đổi một số vấn đề về công tác truyền thông, báo chí hiện nay; chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về quan hệ báo chí, một số kỹ năng phát ngôn và trả lời báo chí, cách xử lý và ứng phó với khủng hoảng truyền thông trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Các học viên tham dự Hội nghị đã sôi nổi thảo luận về vấn đề truyền thông