TỔNG KẾT HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2023

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI MÔN HỌCGIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2023

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-CQTT ngày 03/3/2023 của Hội đồng GDQP&AN Trung ương về Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh của các trung tâm GDQP&AN, các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ trực Hội đồng GDQPAN Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh của các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023;

Căn cứ Công văn số 2842/BTT-TM ngày 14/4/2023 của Ban thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh Quảng Ninh, về việc tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh của các trung tâm GDQPAN, các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học khai và thực hiện công tác chuẩn bị. Ngày 04 tháng 8 năm 2023 Nhà trường đã tổ chức thành công hội thi Giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2023. Nhà trường xin được báo cáo kết quả hội thi với các nội dung như sau:

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thuận lợi

Đây là lần đầu tiên Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi môn học GDQP&AN. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, đôn đốc và chỉ đạo của Cơ quan thường trực GDQP&AN Trung ương, Cơ quan thường trực GDQP&AN Quân khu 3, ban thường trực GDQP&AN tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là sự hướng dẫn và hỗ trợ của Ban chỉ huy Quân sự Thị xã Quảng Yên.

Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát công tác tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQP&AN năm 2023.

Lãnh đạo các phòng, khoa chức năng luôn nhiệt tình phối hợp và hỗ trợ Bộ môn Giáo Giáo dục QP&AN làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện hội thi theo kế hoạch và phù hợp đặc thù nhà trường.

Nhà trường đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và thao trường phục vụ cho Hội thi Giảng viên dạy giỏi môn học GDQP&AN năm 2023.

Hàng năm Nhà trường đều tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi  cấp cơ sở do vậy các phòng khoa chức năng và bộ môn GDQP&AN được giao nhiệm vụ đã có những kinh nghiệm nhất định khi tổ chức và thực hiện Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQP&AN năm 2023.

Tất cả giảng viên tham gia hội thi đều phấn khởi, nhiệt tình và quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để tham gia hội thi với kết quả cao nhất.

Khó khăn

Đặc thù của trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc đó là bộ môn Giáo dục QP&AN thuộc khoa Khoa học cơ bản. Số lượng sinh viên cao đẳng của nhà trường trong những năm qua giảm, một số Giảng viên đã được điều động sang các phòng ban khác để làm công tác kiêm giảng do vậy công tác tổ chức ít nhiều cũng gặp những khó khăn.

Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức Hội thi riêng biệt cho môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, môn học đặc thù nên có nhiều đòi hỏi khác biệt.

Bên cạnh đó từ ngày 26/6 đến ngày 3/7/2023 toàn thể Nhà trường đang tập trung cao độ vào công tác đánh giá chất lượng Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, ngoài ra HSSV nghỉ hè từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/7 do vậy Nhà trường cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức theo đúng kế hoạch của Hội đồng GDQP&AN Trung ương, do phải chờ HSSV lên hè.

Thời gian tổ chức đúng đợt mưa kéo dài. Nhà Giáo dục thể chất của nhà trường đang nâng cấp và sửa chữa do vậy nội dung thi trình giảng Quân sự thực hiện ngoài thực địa phụ thuộc thời tiết.

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

Để tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023, nhà trường đã căn cứ vào các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Cơ quan thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương và sự hướng dẫn về mặt chuyên môn, hỗ trợ đầy đủ về trang thiết bị giảng dạy của Ban chỉ huy Quân sự Thị xã Quảng Yên, trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc đã ban hành các văn bản sau:

Kế hoạch số 269/KH-CĐNLĐB-ĐT ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc về kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQP&AN năm 2023.

Quyết định số 390/QĐ-CĐNLĐB-ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc về việc ban hành Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQP&AN tại trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc năm 2023

Quyết định số 391/QĐ-CĐNLĐB-ĐT  ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi môn học GDQP&AN năm 2023 và phê duyệt các Giảng viên tham gia Hội thi.

Quyết định số 392/QĐ-CĐNLĐB-ĐT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc về việc thành lập Ban đề thi, Ban giám khảo và Ban thư ký Hội thi Giảng viên dạy giỏi môn học GDQP&AN năm 2023.

Công văn số 408/CV-CĐNLĐB-ĐT ngày 07 tháng 7 năm 2023 của trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc gửi Ban chỉ huy Quân sự Thị xã Quảng Yên về việc Đề nghị hỗ trợ Hội thi Giảng viên dạy giỏi môn học GDQP&AN năm 2023.

Giấy mời số 01/GM-BGH ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc về việc mời các Đồng chí thường trực Hội đồng GDQPAN thị xã Quảng Yên và 04 đồng chí trong Ban giám khảo Hội thi Giảng viên dạy giỏi môn học GDQP&AN năm 2023.

Quyết định số 466/QĐ-CĐNLĐB ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc về việc Công nhận kết quả Hội thi Giảng viên dạy giỏi môn học GDQP&AN năm 2023.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI THI

Cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị kịp thời, chất lượng tốt. Trang trí khánh tiết đúng quy định, tạo khí thế sôi nổi quyết tâm trong hội thi.

Công tác tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, Ban tổ chức điều hành hội thi khoa học đảm bảo đúng thời gian, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trong suốt quá trình Hội thi.

Ban chỉ huy Quân sự thị xã đã tham mưu, hỗ trợ và trực tiếp tham gia vào công tác tổ chức từ công tác ra đề thi, coi thi đến chấm thi, do vậy đảm bảo sự khách quan với môn học GDQP&AN.

Các Tiểu ban giúp việc hội thi làm việc nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế Hội thi, đánh giá đúng thành tích của các Giảng viên tham gia Hội thi.

Các đơn vị được phân công trong Kế hoạch đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng kế hoạch, quy chế, tích cực, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ Hội thi.

Trong quá trình thi, các giảng viên đã tự tin, hoàn thành tốt các nội dung thi, chấp hành nghiêm quy chế, thời gian. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy lý thuyết đã được các giảng viên vận dụng linh hoạt, tạo sự sinh động và cuốn hút người nghe.

KẾT QUẢ HỘI THI

Tổng số có 04 giảng viên thuộc Bộ môn Giáo dục QP&AN của nhà trường tham gia hội thi. Kết quả 4/4 giảng viên xếp loại giỏi đạt 100% cụ thể:

TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỂM XẾP LOẠI GHI CHÚ
1 Nguyễn Thế Lương 9,3 Giỏi
2 Phạm Thị Thu Phương 9,5 Giỏi
3 Nguyễn Thị Thanh 9,4 Giỏi
4 Lê Quang Trường 9,3 Giỏi

 

KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Cục Dân quân Tự vệ – Cơ quan thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương: ban hành đầy đủ, cụ thể các văn bản hướng dẫn Hội thi theo mẫu thống nhất trong cả nước để các trường căn cứ xây dựng các văn bản điểu hành.

Vụ Công tác học sinh sinh viên – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: Tổ chức tập huấn cho giảng viên các trường Cao đẳng trong cả nước thống nhất các mẫu giáo án quân sự và chính trị để biên soạn thống nhất. Hàng năm tổ chức tập huấn cho các Giảng viên GDQP&AN cập nhật tình hình chính trị và kỹ năng quân sự.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh: Quan tâm theo dõi và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, vũ khí huấn luyện, máy bắn tập cho Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc giảng dạy môn học GDQP&AN.

KẾT LUẬN

Hội thi Giảng viên dạy giỏi môn học GDQP&AN năm 2023 tại trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc đã kết thúc. Hội thi cũng là dịp để đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, phương pháp sư phạm của đội ngũ Giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục QP&AN của Nhà trường. Kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại và hạn chế từ đó bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn cho đội ngũ Giảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy môn học GDQP&AN.

Một số hình ảnh về cuộc thi