TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC – 61 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG – PHÁT TRIỂN VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI (27/4/1962 – 27/4/2023)

Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc tiền thân là Trường Trung học Lâm nghiệp I Trung ương, được thành lập theo quyết định số 205 NN/QĐ ngày 27/04/1962 của Tổng cục Lâm nghiệp, với tên gọi ban đầu là Trường Trung cấp kỹ thuật I. Ngày 12/11/2007 theo quyết định số 7191/QĐ-BGD ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào, Trường Trung học Lâm nghiệp I TW được nâng cấp và đổi tên thành Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của Nhà trường sau hơn 45 năm xây dựng và phát triển.

Với 45 năm mang tên Trường Trung học Lâm nghiệp I TW, 16 năm mang tên Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, vươn lên từ những thử thách, khó khăn, những thăng trầm của dòng chảy thời gian, nhà trường luôn luôn kiên trì thực hiện đường lối, nguyên lý, phương châm giáo dục của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể của nhà trường. Trường đã trở thành một trường có uy tín của ngành và xã hội, nhà trường đã đào tạo được trên 30 ngàn HSSV hiện đã và đang phục vụ trên khắp mọi miền đất nước, nhiều người đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương, nhiều người trở thành nhà khoa học giỏi, doanh nhân thành đạt.

61 năm xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp, Kinh tế, quản lý tài nguyên và môi trường, đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế – xã hội hiện nay cho vùng Đông Bắc và cả nước.

Tự hào với truyền thống 61 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường sẽ luôn cố gắng để hoàn thành tốt sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật nông, lâm nghiệp và quản lý kinh tế khu vực Đông Bắc và cho đất nước.