TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU “QUẢNG NINH 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” CẤP THỊ XÃ.

       Thực hiện sự chỉ đạo của thị ủy Quảng Yên về triển khai cuộc thi Tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” cấp thị xã.

        Trong 02 ngày 16-17 tháng 9 năm năm 2023, Đảng bộ trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc đã tham gia Cuộc thi tìm hiểu “quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” Nhà trường đã đạt những thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai cuộc thi.

        Trong cuộc thi viết, BTC cuộc thi đã tặng giấy khen và trao 1 giải Ba cho đồng chí phạm Thị Thu Phương, tặng giấy khen cho đồng chí Bùi vũ Hồng Minh, đồng chí Nguyễn Thị Mai Lan là giảng viên của trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc,

         Trong cuộc thi sân khấu hóa, Đảng bộ trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc trải qua 4 phần thi (màn chào hỏi, kiến thức, hùng biện, tài năng) đội thi đến từ trường CĐNL Đông Bắc đã hoàn thành xuất sắc các phần dự thi và đạt những thành tích cao Được BTC đánh giá cao. Đây cũng là hoạt động cuộc thi mang nhiều ý nghĩa nhằm tuyên truyền cho Đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân, GV, HSSV về truyền thống lịch sử Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển.

Một số hình ảnh về cuộc thi: