Chính sách chất lượng

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC
Địa chỉ: Phường Minh Thành – thị xã Quảng Yên – tỉnh Quảng Ninh Điện thoại:  0203.686.800      Email:     cdnldb@mard.gov.vn        
Fax:  0203.3873.223               Website: www.afcdongbac.edu.vn

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

            Với phương châm “Tạo cơ hội cho mọi người được học, đảm bảo chất lượng, cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội ”, Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Trường cam kết:
“Phấn đấu xây dựng trường cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc đến năm 2020 trở thành trường chất lượng cao. Tạo dựng được thương hiệu, tăng cường hợp tác trong nước, quốc tế về lĩnh vực đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đạt trình độ khu vực và quốc tế”.

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

  1. Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, thực hiện nhiều phương pháp giảng dạy, đánh giá, theo hướng lấy người học làm trung tâm
  2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhà giáo có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực đáp ứng các tiêu chí trường chất lượng cao
  3. Xây dựng, mở thêm các ngành nghề mới đáp ứng được yêu cầu của người học và nhu cầu tuyển dụng lao động của xã hội theo từng giai đoạn
  4. Thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội;
  5. Mở rộng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học;
  6. Vận dụng linh hoạt, xây dựng mô hình trường Cao đẳng kết hợp với doanh nghiệp cùng tuyển sinh, đào tạo, cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động qua đào tạo của trường;
  7. Tận dụng các cơ hội tài chính để đầu tư thêm cơ sở vật chất, phục vụ cho hoạt động đào tạo theo hướng ngành nghề trọng điểm chất lượng cao
  8. Lấy người học là đối tượng trung tâm, luôn luôn lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu của người học, đảm bảo các quyền lợi, cung cấp các dịch vụ tốt nhất để người học phát triển năng lực của bản thân;
  9. Xây dựng môi trường làm việc và học tập thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo; Tinh gọn trong tổ chức bộ máy và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng
  10. Duy trì có hiệu quả và thường xuyên cải tiến, phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng của nhà trường

                                                                      Quảng Ninh, ngày 11  tháng 7 năm 2018                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG