HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch của trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc về việc tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2024; Hôm nay ngày 27/01/2024 trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2024 với sự có mặt của gần 120 CBVC nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2024

        Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có TS Phan Thanh Lâm, Bí thư ĐU, CTHĐT, Hiệu trưởng nhà trường; TS Dương Trung Hiếu, Phó Bí thư ĐU, Phó HT, Chủ  tịch Công đoàn trường. Cùng các đồng chí là Trưởng/Phó các đơn vị Phòng/Khoa/Trung tâm cùng toàn thể viên chức và người lao động nhà trường.

TS. Phan Thanh Lâm – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

      Hội nghị cán bộ, viên chức là một trong các hoạt động được tổ chức thường niên. Đây là diễn đàn để toàn thể các cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà trường tham dự nói lên tâm tư, nguyện vọng và phát huy tính dân chủ trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ, giúp cán bộ, nhân viên, người lao động có cơ hội đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp, sáng kiến với lãnh đạo trường nhằm nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, đồng thời đóng góp kiến nghị nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại Nhà trường.

TS. Dương Trung Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu tại Hội nghị

        Tại Hội nghị CBVC, TS. Dương Trung Hiếu – phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong tất cả các mặt công tác: Giáo dục tư tưởng chính trị, Đào tạo, bồi dưỡng, Thanh tra, kiểm tra; khảo thí và đảm bảo chất lượng, Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Học sinh-Sinh viên, công tác Đoàn thể, Công tác phục vụ đào tạo, Thi đua, khen thưởng, An ninh quốc phòng…và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024. Báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện và sâu sắc việc thực hiện các mặt hoạt động, công tác chính của Nhà trường.

Đ/c. Trần Xuân Thủy – Trưởng ban thanh tra, Báo cáo công tác thanh tra năm 2023

        Đồng chí Trần Xuân Thủy khẳng định rõ: Năm 2023, với sự nỗ lực của Đảng ủy, Ban lãnh đạo nhà trường, cùng với sự đoàn kết của đội ngũ CBVC và toàn thể HSSV, nhà trường đã đạt được những kết quả đáng trân trọng, đã thực hiện được cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

Đ/c. Ngô Thị Minh Uyên- Trưởng phòng TC-KT báo cáo công tác tài chính

         Bên cạnh đó Trong báo cáo lãnh đạo nhà trường cũng đã thẳng thắn, nghiêm khắc kiểm điểm những mặt còn tồn tại, đồng thời động viên toàn thể cán bộ viên chức cùng chung tay khắc phục, đẩy lùi và vượt qua những khó khăn của nhà trường vừa phải hoàn thành nhiệm vụ năm học như hiện nay. 

 (Một số hình ảnh tại Hội nghị)

Đồng chí Bùi Quang Tiếp – Phó Giám đốc Trung tâm TS và ĐTTX phát biểu tổng kết công tác Tuyển sinh năm 2023

Đồng chí Phạm Tùng Đông – Trưởng phòng CTSV phát biểu về công tác Quản lý HS-SV