Hội nghị cán bộ, viên chức trường cao đẳng Nông lâm Đông Bắc năm 2022

Ngày 19/3/2022, tại Hội trường lớn trường cao đẳng Nông lâm Đông Bắc đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Lâm – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường – Phó Hiệu trưởng phụ trách; Đồng chí Dương Trung Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn trường cùng với toàn thể cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động trong toàn trường.

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022 trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc

Tại Hội nghị, cán bộ, viên chức và người lao động đã được nghe dự thảo các báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo công khai công tác tài chính năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021.

TS. Đồng chí Phan Thanh Lâm đọc báo cáo kết quả năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

TS. Dương Trung Hiếu phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Ngô Thị Minh Uyên – Trương phòng TC-KT báo cáo về công tác tài chính

Đồng chí Trần Xuân Thủy – Trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo tại Hội Nghị

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, ban Giám hiệu nhà trường và sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trường đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Cán bộ viên chức năm 2021 đề ra.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của cán bộ, viên chức đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cơ quan, hoạt động công đoàn trong năm 2021, góp ý vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Cán bộ viên chức nhà trường đóng góp các ý kiến tại Hội nghị

Giải đáp các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Lâm – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường đánh giá cao tinh thần tập thể cán bộ, viên chức đã nghiên cứu góp ý các dự thảo văn bản để hoàn chỉnh báo cáo trước Hội nghị; qua đây thể hiện được tính dân chủ, công khai minh bạch và đặc biệt là sự đoàn kết của viên chức và người lao động; đồng thời khẳng định năm 2022, Nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động của Công đoàn, phối hợp triển khai những hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Nhà trường năm 2021, đồng thời tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác và cống hiến.

Lãnh đạo nhà trường giải đáp các thắc mắc của cán bộ, viên chức 

Tại Hội nghị, đã bầu 03 đồng chí vào Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024 với số phiếu trên 90%

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024