SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC GIAI ĐOẠN 2021-2030

 

1. Sứ mạng

Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa ngành nghề, đa cấp trình độ, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng Đông Bắc và cho đất nước; Thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đóng góp vào sự phát triển của ngành Nông nghiệp và PTNT, kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh và của vùng Đông Bắc.

2. Tầm nhìn

Phấn đấu đến năm 2025 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao; năm 2030 có trên 50% các ngành/nghề đào tạo tiếp cận trình độ các nước ASEAN và Quốc tế; Trở thành địa chỉ đào tạo và nghiên cứu ứng dụng có uy tín trong nước, có hệ thống quản trị tốt, có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT, kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh và của vùng Đông Bắc.

3. Hệ thống giá trị cơ bản (giá trị cốt lõi)

– Lấy Chất lượng đào tạo đạt chuẩn khu vực ASEAN và Thế giới làm mục tiêu.

– Lấy Số lượng HSSV ra trường có việc làm làm lời cam kết.

– Lấy Truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển làm sự tự tin.

4. Mục tiêu chiến lược

4.1. Mục tiêu chung

Xây dựng trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc thành trường cao đẳng chất lượng cao vào năm 2025, là địa chỉ đào tạo và nghiên cứu ứng dụng uy tín với đa ngành nghề và cấp trình độ đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nhân lực phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT, kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh và của vùng Đông Bắc.

4.2. Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2025 Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc trở thành một cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp uy tín của vùng Đông Bắc và của cả nước, người học sau khi tốt nghiệp năng động, sáng tạo, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, khả năng sống, làm việc trong môi trường cạnh tranh và hội nhập.

(1) Số nghề đào tạo:

– 18 nghề trình độ cao đẳng

– 24 nghề trình độ trung cấp

– 25 nghề trình độ sơ cấp.

(2) Đào tạo 07 nghề chất lượng cao: 01 nghề tiếp cận cấp độ Quốc tế, 03 nghề tiếp cận cấp độ Khu vực ASEAN, 03 nghề đạt cấp độ quốc gia.

(3) Quy mô đào tạo: Từ 2.500 – 3.000 HSSV/năm ở các cấp trình độ đào tạo.

(4) 80% HSSV trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp có việc làm (các nghề chất lượng cao ít nhất 90%).

(5) 100% cán bộ quản lý, giảng viên đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao.

  1. b) Giai đoạn 2026-2030.

Đến năm 2030 Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc trở thành:

– Một trường cao đẳng chất lượng cao có nhiều ngành/nghề đào tạo có trình độ tiếp cận trình độ khu vực ASEAN và Thế giới.

– Một cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đặc biệt mạnh về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin.

– Một trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật về Nông lâm nghiệp tiên tiến, Dịch vụ – Du lịch năng động, Công nghiệp chất lượng cao góp phần quan trọng vào việc đào tạo giáo dục nghề nghiệp cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị, doanh nghiệp.

(1) Số nghề đào tạo:

– 20-22 nghề trình độ cao đẳng.

– 28-30 nghề trình độ trung cấp.

– 30 nghề trình độ sơ cấp.

(2) Đào tạo 10 – 12 nghề chất lượng cao: 02-03 nghề tiếp cận với cấp độ Quốc tế, 04-05 nghề tiếp cận với cấp độ Khu vực ASEAN, các ngành nghề còn lại đạt cấp độ quốc gia.

(3) Quy mô đào tạo: Từ 3.000 – 3.500 HSSV/năm ở các cấp trình độ đào tạo.

(4) 85% HSSV trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp có việc làm (các nghề chất lượng cao ít nhất 95%).