No posts to display

BÀI VIẾT MỚI

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHĂN NUÔI...

Tải về: http://afcdongbac.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/TĐG-CTĐT-CNTY-8.2021-CĐNLĐB-bản-chuẩn-2.pdf

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRỒNG TRỌT...

Tải về: http://afcdongbac.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/BC-DANH-GIA-NGOAI-ĐB_Final-chinh-thuc.pdf

HỘI NGHỊ TƯ VẤN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VÀ GIỚI THIỆU...

HỘI NGHỊ TƯ VẤN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM NĂM 2021 Ngày 18/6/2021 tại Trường Cao đẳng Nông lâm Đông...