CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA CỤM THI ĐUA 11 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

Ngày 29/11/2022, tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, Cụm thi đua số 11 thuộc LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh gồm có 07 đơn vị đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết, phía Liên đoàn Lao động Tỉnh Quảng Ninh có đ/c Đỗ Cao Thượng – Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh, đ/c Đoàn Thị Thu Hiền – Phó Trưởng Ban tuyên giáo – Nữ công; về phía Công đoàn Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc (Cụm trưởng) có TS. Dương Trung Hiếu – Phó Bí thư ĐU, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn; đ/c Phạm Tùng Đông – Phó Chủ tịch Công đoàn trường; các đ/c trong BTV, BCH Công đoàn trường; và đại diện lãnh đạo Công đoàn cơ sở của các đơn vị thành viên, bao gồm: Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp & Xây dựng, Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Xây dựng, Công đoàn Trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Chi cục Kiểm lâm vùng I, Công đoàn Trung tâm cấp cứu Mỏ.

Năm 2022, Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc với vai trò đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua cùng với các đơn vị trong Cụm đã chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu công tác công đoàn, đặc biệt là vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; các đơn vị thành viên trong cụm thi đua đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch, nội dung phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, nâng cao hoạt động của CĐCS, đẩy mạnh công tác xã hội.

  Tại Hội nghị các đại biểu thống nhất cao với Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 của Cụm thi đua số 11, tập trung thảo luận sôi nổi các vấn đề: phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Cụm thi đua số 11 năm 2023.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Cao Thượng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh đã chỉ ra những điểm mạnh, những điểm cần khắc phục, các điểm sáng trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua CNVCLĐ của mỗi thành viên trong Cụm thi đua, bên cạnh đó, đề nghị các đơn vị làm rõ hơn để các thành viên trong Cụm học hỏi ưu điểm lẫn nhau. Đồng thời, đồng chí đã đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ thi đua cho các thành viên trong năm 2023.

Tại Hội nghị, 7/7 đơn vị thành viên đã tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2023 dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh.

Hội nghị đã chấm điểm, bình xét các danh hiệu thi đua Cụm năm 2022, kết quả: Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp & Xây dựng nhận cờ thi đua toàn diện của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho CĐCS thuộc về Công đoàn Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, Công đoàn Trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Xây dựng, Công đoàn Trung tâm cấp cứu Mỏ; Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho Tổ CĐ, CĐBP, Cá nhân thuộc về Trung tâm Tuyển sinh-Thông tin & Truyền thông (thuộc Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh); Đ/c Đào Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn Chi cục Kiểm lâm vùng I.

Hội nghị đã tiến hành bầu Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 11 năm 2023, Công đoàn Trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam làm Cụm phó Cụm thi đua.

Một số hình ảnh Hội nghị

Tin bài: Công đoàn trường