Báo cáo ” Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua ” Cán bộ, viên chức người lao động trường cao đẳng Nông lâm Đông Bắc thi đua thực hiện văn hóa công sở” Giai đoạn 2019-2025

Báo cáo ” Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua ” Cán bộ, viên chức người lao động trường cao đẳng Nông lâm Đông Bắc thi đua thực hiện văn hóa công sở” Giai đoạn 2019-2025. Để có thể xem và tìm hiểu về tài liệu này bạn có thể tìm hiểu tại đây: Download