Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phong trào thi đua ” Vì người nghèo – Không ai bỏ lại phía sau” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Giai đoạn 2021-2025: Để tìm hiểu về kế hoạch này bạn có thể tìm hiểu tại đây: Downlaod