Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh Quảng Ninh về giám sát kết quả nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong năm 2018

Ngày 21 tháng 8 năm 2018, đoàn Giám sát của HĐND tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu, cùng với các đồng chí trong HĐND tỉnh. Nhà trường đã báo cáo sơ bộ kết quả đào tạo và kết quả nghiên cứu khoa học của nhà trường trong năm 2018, tập trung xoay quanh 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh: “Nhân thuần và bảo tồn giống gà Bang Trới”, “nghiên cứu sản xuất giống Đông trùng hạ thảo”.

Qua báo cáo của Nhà trường, Đồng chí Nguyễn Văn Thành đánh giá cao kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những điểm mạnh và những hạn chế trong quá trình thực hiện của Nhà trường. Đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn phía nhà trường hợp tác với Tỉnh và một số doanh nghiệp hơn nữa trong một số vấn đề về trồng rừng và bảo vệ rừng.

Một số hình ảnh của đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại nhà trường.