Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường tầng 5 Khu Giảng đường trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, Ban thường vụ Đảng ủy nhà trường đã tổ chức học tập quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 8 khóa 12.

Đến dự Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền có các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy, ban Chấp hành Đảng ủy, các đồng chí là Bí thư, phó bí thư các chi bộ, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ viên chức và hợp đồng lao động của nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết trung ương 8 khóa XII
Tại Hội nghị học tập, đồng chí Phan Thanh Lâm – Bí thư đảng ủy nhà trường đã tổ chức thông báo đến toàn thể Hội nghị các văn kiện:

Đồng chí Phan Thanh Lâm – Bí thư Đảng ủy thông báo tới Hội nghị các văn kiện của Hội nghị TW 8 khóa XII

– Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10 về “Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”;

– Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

– Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc lần thứ XXII đề ra.

Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng. Sau buổi học tập các đồng chí cán bộ, đảng viên phải viết bài thu hoạch cá nhân nhằm thể hiện sự lĩnh hội đầy đủ tinh thần nghị quyết đồng thời lồng ghép kế hoạch học tập của bản thân để nghị quyết đi vào cuộc sống.