Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2018

Ngày 22/10/2018, tại trường cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2018. Dự, truyền đạt hội nghị có ông Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng – Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, ông Phương Đình Anh – Trưởng phòng nghiệp vụ và môi trường; ông Nguyễn Ngọc Luân – Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn chính sách nông nghiệp, Viện chính sách và chiến lược phát triển – nông nghiệp nông thôn cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã, huyện, các đồng chí là trưởng/ phó ban chỉ đạo NTM của 11 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Hồng đã về dự.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng chương trình Nông thôn mới

Chương trình MTQG XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn gắn liền với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, triển khai nhiều chính sách để chương trình XDNTM đi vào thực tiễn. Nhằm giúp các đại biểu có cái nhìn toàn diện đồng thời làm tốt công tác chỉ đạo điều hành trong thực hiện chương trình MTQG XDNTM, hội nghị triển khai tập huấn 5 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan Chương trình MTQG xây dựng NTM và nội dung Chương trình giai đoạn 2016-2020.

Chương đề 2: Cập nhật kiến thưc mới nhất về NTM đề án 712, Đề án Chương trình OCOP, xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Chuyên đề 3: Một số nội dung trọng tâm về nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Chuyên đề 4: Phân tích đánh giá hiện trạng và lập Kế hoạch XDNTM cấp xã có sự tham gia của người dân.

Chuyên đề 5: Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn, phát triển văn hóa xã hội, giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương

Ông Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng – Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến phát biểu nhấn mạnh: Chương trình MTQG XDNTM có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với nông nghiệp – nông dân – nông thôn mà còn đối với tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Vì vậy, cần có sự ra tay, chung sức chung lòng của cả hệ thống chính trị – xã hội để việc thực hiện chương trình MTQG XDNTM hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

TS. Phan Thanh Lâm – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe TS. Phan Thanh Lâm – Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc cũng đã giới thiệu với các đại biểu khái quát về đặc điểm tình hình của Nhà trường trong những năm qua, đồng thời báo cáo các kết quả đạt được trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn hướng tới xây dựng nông thôn mới của nhà trường.

Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM của các Tỉnh, huyện, xã khu vực đồng bằng sông Hồng nâng cao kiến thức, nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn triển khai các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM đến các địa phương đạt hiệu quả./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: